Kerkdiensten

 

 

 

Week 9  Februari

 

 • Kerkdiensten

  Vrijdag 1 maart

  Christian Fellowship Drachten
  20.00 uur Bidstond

  Zaterdag 2 maart

  Roomskatholieke Parochie
  19.00 uur  pastor M.Damsté

  Mayaan Yeshua
  Spreker Leo Kraak

  Zondag 3 maart

  Stichting Bérea
  Drachten, 10.00u, Dirk Esselink

  Doopsgezinde Gemeente
  10.00 uur ds. R. Akse

  Baptisten Gemeente ‘Elim’
  Drachten: 10.00u.Ds. Piet Brongers, mmv. Anne en Roelie Woudwijk

  Protestantse Gemeente Oudega
  It Ljochtbeaken: 09.30u,
  Ds. L. Veerman-van Dijk
  St-Agathatsjerke 09.30
  19.30u. Vesper

  Roomskatholieke Parochie
  11.00u. pastor M.Damsté

  GKV Drachten-Nijega
  Drachten: 08.30u J.H. Tempelman

  vGKN Boornbergum
  09.30u + 13.45u. ds. K.J. Bijleveld

  GKV De Hoeksteen.
  08.45u. ds.T.Nap +16.30u
  ds.J.Tempelman(Drachten)

  Victory Church
  Drachten: 10.30u, voorgangers Oebele en Hella Malawer.

  Evangelische Gemeente Jozua
  Drachten 10.00u. dhr. G. Bijker. 

  Prot. Gemeente Drachten Oase
  9.00u. Ds . J. de Jong knd. 10.30u. Ds. J. de Jong (KSG m.m.v.It Ambyld).
  Menorah
  zie De Arke

  Zuiderkerk
  zie de Arke

  De Arke.
  8.45u. + 10.00 u. Ds. P.L. Smilde
  Zorgcentrum de Warrenhove en ‘t Suderhiem
  14.30u. Mevr. T. Bosma

  Grote Kerk
  11.00u Ds. Harmen Jansen
  Hervormde Kapelgemeente
  9.30u. Ds. J. den Admirant uit Hoogeveen

  Gereformeerde gemeente Drachten
  Drachten: 09.30u + 15.00u. leesdienst


  Christelijk gereformeerde kerk
  Drachten: 03 mrt. 09.15 en 14.00 uur
  ds. J. Jonkman, Zeewolde

  Gereformeerde kerk (hersteld)
  Opeinde: 9.30u + 14.30u
  Ds. H.W. v Egmond

  Vrije Baptistengemeente Bethel
  9.00 en 11.30 uur Jacob Folkerts
  19.30 uur Jacob Folkerts

  GKv Zuid/West
  8.45u (de Hoeksteen), Ds. S. de Jong;
  16.30u (de Arke,) Ds. G.A. Heek

  Christian Fellowship Drachten
  Drachten: 10.00u, dienst

  Protestantse Gemeente Drachtstercompagnie
  Drachtstercompagnie: 09.30u Pastor A.I.S. de Vries +19.30 uur br. H. Bijma (wereldgebedsdag)

  Doopsgezinde gemeente
  Rottevalle-Witveen
  Rottevalle: 09.30u ds. W. Tiemersma-Veenstra, Oecumenische gezinsdienst in de Protestantse kerk