Kerkdiensten

 

 

 

Week 38

 

 • Kerkdiensten

  Kerkdiensten week 38

  Zondag 22 september

  Stichting Bérea

  10:00u. Hilbrand Henstra

  Baptisten Gemeente ‘Elim’

  11.00u. Ds. Piet Brongers, gezamenlijke vredesdienst

   

  Christengemeente Immanuel

  10.00u Gastspreker

  Open Thuis Gemeente

  10.00u. Hannah Zwart

  Vrije baptistengemeente Bethel

  9.00u. + 11.30u. Jacob Folkers

  Protestantse gemeente Drachten

  Oase

  9.30u. Ds. G. den Dikken, muzikale medewerking soliste Baukje de Graaf.

  De Schakel

  19.30u. Ds. J. de Kok uit Wilsum mmv Fries mannen Ensemble uit Sneek

  Menorah:

  9.30u. Ds. A.H. Boschma

  Zuiderkerk:

  9.30u. Ds. P.L. Smilde

  De Arke

  9.30u.Mevr. R.Koetje-v.d. Bergert

  Grote Kerk

  11.00u. Ds. Piet Brongers Vredeszondag samen met Elim.

  Hervormde Kapelgemeente

  9.30u. Br. G. van Vulpen

  Protestantse Gemeente Oudega

  It Ljochtbeaken: 09.30u. Mevr. F. Wesseling-Schilstra, Fryske Tjinst

  St-Agathatsjerke: 19.30u. Vredes-Vesper.

  Roomskatholieke Parochie

  11.00u. woord-/communieviering

   

  GKV Drachten-Nijega

  09.30

  L. Boonstra

  14.00

  H.H. Meerveld

  vGKN Boornbergum

  9.30u. 9.30u. Ds. K.J. Bijleveld + 13.45u

  GKV De Hoeksteen

  10.30u.

  ds.J.van der Wal

  16.30u.

  ds.L.J.Joosse

  Victory Church

  Drachten: 10.30u, voorgangers Oebele en Hella Malawer.

  Evangelische Gemeente Jozua

  10.00u. dhr. M. v.d. Meer

  Christelijk Gereformeerde kerk

  9.15u. + 14.00u.

  ds. H.J.Th. Velema

   

  Gereformeerde Gemeente Drachten

  9.30u. + 19.00u. ds. M.T. Al-Chalabi

  Gereformeerde kerk (hersteld)

  9.30 + 14.30u.

                             

  GKv Zuid/West

  8.45u (de Hoeksteen), Ds. S. de Jong

  09.30 uur

   

  Ds. P. Crom in Boornbergum

  Protestantse gemeente Drachtstercompagnie

  9.30u. br. G. Stienstra

  Protestantse gemeente Rottevalle

  9.30u. Ds. E.C. Rooseboom

  Christengemeente Doorbraak

  10.00u. dienst