Kerkdiensten

 

 

 

Week 28

 

 • Kerkdiensten

  Vrijdag 13 juli

  Christian Fellowship Drachten

  20.00u. Bidstond

  Zaterdag 14 juli

  Zondag 15 juli

  Stichting Bérea

  10.00u. Hilbrand Henstra

  Doopsgezinde Gemeente Drachten-Ureterp

  10.00u. da. W. Tiemersma

  Baptisten Gemeente ‘Elim’

  10.00u zomerontmoetingsdienst

  Christengemeente Immanuel

  10.00u Gastspreker

  Open Thuis Gemeente

  10.00u Willem Boorsma

  Protestantse gemeente Drachten

  De Oase

  9:30u. Ds. L. Adema uit Metslawier

  De Schakel

  19.30u. Johannes de Heer Zangavond

  Menorah Zie Zuiderkerk

  Zuiderkerk

  9.30u. Ds. P.L. Smilde

  De Arke Zie Zuiderkerk

  Grote Kerk

  11.00u. Ds. Henk Vijver uit Oss

  Hervormde Kapelgemeente

  9.30u. Ds. K.A. Hazeleger uit Ommen

  Christelijk Gereformeerde kerk Drachten

  9.15u. en 14.00u. ds. J. van Mulligen

  Protestantse Gemeente Oudega

  It Ljochtbeaken: geen dienst

  St-Agathatsjerke: 09.30 uur, dhr. D.S. de Vries.

  Roomskatholieke Parochie

  11.00u. woord-/communieviering

   

  GKV Drachten-Nijega

  9.30 u leesdienst + 14.00u. R. Prins

  vGKN Boornbergum

  9.30u. + 13.45u. Ds. K.J. Bijleveld

  GKV De Hoeksteen

  8.45u. ds. T. Nap + 16.30u. ds.L.G.Boonstra

  Victory Church

  Drachten: 10.30u, voorgangers Oebele en Hella Malawer.

  Evangelische Gemeente Jozua

  10.00u. dhr. D. Zuidema

  Gereformeerde Gemeente Drachten

  9.30u. + 19.00u. leesdienst

  Gereformeerde kerk (hersteld)

  9.30 + 14.30u.

                            

  Vrije Baptistengemeente Bethel Drachten

  9.00u. + 11.30u. Jacob Folkerts

  GKv Zuid/West

  10.30u (de Hoeksteen), W. v.d. Ploeg

  16.30u (de Hoeksteen), Ds. L.G. Boonstra

  Christian Fellowship Drachten

  Drachten: 10.00u, dienst

  Protestantse gemeente Boornbergum

  9.30 uur

   

  Ds. A. Klomp – Hogeterp

  Protestantse gemeente Rottevalle

  10.00 u. Dhr. Br. Smedes

  Doopsgezinde gemeente Rottevalle-Witveen

  10.00u. ????

  Christengemeente Doorbraak

  10.00u. dienst