Kerkdiensten

 

 

 

Week 37

 

 • Kerkdiensten

  Zondag 15 september

  Stichting Bérea
  10:00u. Bert Rietberg
  Doopsgezinde Gemeente Drachten-Ureterp
  10.00u. ds. J. Waringa
  Baptisten Gemeente ‘Elim’
  10.00u. Ds. Wout Huizing
  Christengemeente Immanuel
  10.00u T. Oppedijk
  Open Thuis Gemeente
  10.00u. Willem Boorsma
  Vrije baptistengemeente Bethel
  9.00u. + 11.30u. Jacob Folkers
  Protestantse gemeente Drachten
  De Oase
  09:30u. Ds. J. de Jong
  Menorah
  Ds. A.H. Boschma samen met
  Ds. P.L. Smilde en Ds. N.J. vd Herik
  Zuiderkerk +
  De Arke Zie Menorah
  Grote Kerk
  11.00u. geen dienst
  Hervormde Kapelgemeente
  9.30u. Ds. F. Pierink uit ’t Harde
  Protestantse Gemeente Oudega
  It Ljochtbeaken: 09.30 uur. ds. L. Veerman-van Dijk.
  St-Agathatsjerke: geen dienst.
  Roomskatholieke Parochie
  11.00u. pastor M.Damsté
  GKV Drachten-Nijega
  09.30 J.H. Tempelman
  14.00 H.J.J. Pomp
  vGKN Boornbergum
  9.30u. + 13.45u. Ds. K.J. Bijleveld
  GKV De Hoeksteen
  10.30u. ds.T.Nap
  16.30u. ds.H.H.Meerveld
  Victory Church
  Drachten: 10.30u, voorgangers Oebele en Hella Malawer.
  Evangelische Gemeente Jozua
  10.00u. dhr. B. Hassing
  Christelijk Gereformeerde kerk
  09.15u. en 14.00u. ds. C.A. den Hertog
  Gereformeerde Gemeente Drachten
  9.30u. + 19.00u. leesdienst
  Gereformeerde kerk (hersteld)
  9.30 + 14.30u. Ds. M.A. Sneep
  GKv Zuid/West
  8.45u (de Hoeksteen), Ds. S. de Jong;
  16.30u (de Arke), Ds. J. Plug
  Protestantse gemeente Boornbergum/Kortehemmen
  09.30 uur
  Ds. R. Renooij in Boornbergum
  Protestantse gemeente Drachtstercompagnie
  9.30u. ds. G.J. Arensman,
  Protestantse gemeente Rottevalle
  9.30 uur  - Ds. G. Venhuizen
  Christengemeente Doorbraak
  10.00u. dienst