Kerkdiensten

 

Zaterdag 1 december

 

 • Mayaan Yeshua

  Drachten: 10.00u, Leo Kraak

Zondag 2 december

 

 • Doopsg. Gemeente Drachten-Ureterp

  Drachten: 10.00u, Ds. R. Akse

 • Hervormde Kapelgemeente

  Drachten: 09.30u, Br. J.Y. van der Wal

 • Nieuw-Apostolische Kerk

  Drachten: 10.00u, Priester Steunebrink

 • Christengemeente Doorbraak

  Drachten(de Schakel): 10.00u, Dienst

 • Baptisten Gemeente ‘Elim’

  Drachten: 10.00u, Ds. Piet Brongers

 • Protestantse Gemeente Oudega

  It Ljochtbeaken: 09.30u, Ds. M.J. Koppe;
  St. Agathatsjerke: 19.30u, Cie. v. Lit

 • GKV Drachten-Nijega

  Drachten: 09.30u, J.H. Tempelman;
  14.00u, Br. W. van der Ploeg

 • vGKN

  Boornbergum: 09.30+13.45u,
  Ds. K.J. Bijleveld

 • GKV De Hoeksteen

  Drachten: 10.30, Ds. G. Bruinsma;
  16.30u, Ds. P. Poortinga

 • Victory Church

  Drachten: 10.30u, Voorgangers Oebele en
  Hella Malawer

 • Evangelische Open Thuis Gemeente

  Drachten: 10.00u, Martijn Rienstra

 • Protestantse Gemeente Drachten

  De Oase: 09.30u, Ds. J. de Jong
  Menorah: 09.30u, Ds. A.H. Boschma
  De Arke: 09.30u, Ds. N.J. van den Herik
  Zuiderkerk: 09.30u, Ds. P. Lootsma
  Grote Kerk: 11.00u, Ds. Reinder Reitsma

 • Protestantse gemeente Boornbergum- Kortehemmen

  vGKN - Boornbergum: 09.30u, Ds. J. Bolt

 • Gereformeerde gemeente Drachten

  Drachten: 09.30+15.00u, Leesdienst

 • Christelijk gereformeerde kerk

  Drachten: 09.15u, Ds. M. Visser; 14.00u,
  stud. R. de Jong

 • Stichting Beréa

  Drachten: 10.00u, Dirk Esselink

 • Gereformeerde kerk (hersteld)

  Opeinde: 09.30u, Ds. S de Marie; 14.30u,
  Ds. M.A. Sneep

 • R.K. Parochie

  Drachten: 10.00u, Claraviering in
  Oosterwolde

 • Vrije Baptistengemeente Bethel Drachten

  Drachten: 09.00+11.30u, Tiemen
  Westerduin; 19.30u, Jacob Folkerts

 • Gereformeerde kerk

  Drachten: 09.30u, Dhr. Sj. Van der
  Meulen

 • GKV Drachten Zuid-West

  Drachten: 08.45u, (de Hoeksteen) Ds. S.
  de Jong

 • Christian Fellowship Drachten

  Drachten: 10.00u, Dienst

 • Protestantse Gemeente Drachtstercompagnie

  Drachtstercompagnie: 09.30u,
  Mw. M.Y. v.d. Weij – de Jong