Kerkdiensten

 

 

 

Week 20

 

 • Kerkdiensten

  Vrijdag 17 mei

  Christian Fellowship Drachten
  20.00u. Bidstond

  Zaterdag 18 mei
  Roomskatholieke Parochie
  19.00u. pastor N.Bouma

  Mayaan Yeshua
  10.00u. spreker Jaap Bönker

  Zondag 19 mei

  Stichting Bérea
  10.00u. Erwin Vos

  Doopsgez. Gemeente Drachten-Ureterp
  10.00u. Ds. J. van der Meer

  Baptisten Gemeente ‘Elim’
  10.00u. Ds. Arjan Noordhoek
   
  Christengemeente Immanuel
  10.00u G. Robbers

  Open Thuis Gemeente
  10.00u Martijn Rienstra

  Protestantse gemeente Drachten
  De Oase 09:30 u. Ds. G. den Dikken Doopdienst m.m.v. Awakened knd Oppasdienst Marjan Z en Ester
  en Arnoud
  Na de dienst ontmoeting en koffie

  De Schakel
  19.30 u. Ds. Bruinsma uit Frieschepalen m.m.v. Bloei uit Ureterp
  .
  Menorah
  09.30u. Ds. A.H. Boschma

  Zuiderkerk
  9.30u. Ds. P.L. Smilde

  De Arke
  09.30u. Ds. N.J. v.d. Herik

  Grote Kerk
  11.00u. Ds, Jaap Goorhuis

  Hervormde Kapelgemeente
  9.30u. Ds. B. Urgert uit Elp

  Protestantse Gemeente Oudega
  It Ljochtbeaken: 9.30u.
  Ds. L. Veerman-van Dijk
  St-Agathatsjerke: geen dienst.

  Roomskatholieke Parochie
  11.00u. pastor M.Damsté

  GKV Drachten-Nijega
  9.30 u J.H. Tempelman
  + 14.00u. H.J.J. Pomp

  vGKN Boornbergum
  9.30u. Ds. K.J. Bijleveld + 13.45u. Ds. J. Uit den Bosch

  GKV De Hoeksteen
  8.45u. ds. T. Nap + 14.30u.
  ds. D. Braaksma

  Victory Church
  10.30u, voorgangers Oebele en Hella Malawer.

  Evangelische Gemeente Jozua
  10.00u. dhr. D. Zuidema

  Gereformeerde Gemeente Drachten
  9.30u. + 19.00u. Ds.C.Hogchem

  Gereformeerde kerk (hersteld)
  9.30 = 14.30u. Ds. M.A. Sneep

  Vrije Baptistengemeente Bethel Drachten
  9.00u. + 11.30u. Jacob Folkerts

  GKv Zuid/West
  10.30u (de Hoeksteen), Ds. T.P. Nap
  16.30u (de Arke), Ds. G. Bruinsma

  Christian Fellowship Drachten
  Drachten: 10.00u, dienst

  Protestantse Gemeente Drachtstercompagnie
  9.30u. Pastor A.I.S. de Vries

  Protestantse gemeente Rottevalle
  9.30 u. Ruwan v.d. Vaart

  Doopsgezinde gemeente
  Rottevalle-Witveen
  9.30u. ds. M.Prins-Groenouwe

  Christengemeente Doorbraak
  10.00u. dienst