Reidingweg opnieuw bestraat

De toegang tot het Kiryat Onoplein vanaf de Gauke Boelensstraat langs de Reidingweg wordt momenteel opnieuw bestraat. Dat werk hoort bij de rest van de inrichting van de openbare ruimte aan deze kant van de nieuwe Lawei. Ook dat vordert gestaag. Wie goed kijkt, ziet in de parkeervakken pianotoetsen terug.

Werkzaamheden De Warren

Vanaf maandag 23 maart tot begin juli is aannemer Witteveen bezig op De Warren. Op het stuk vanaf de Burgemeester Wuiteweg tot net na De Warrenhove vervangt Witteveen een deel van het vuilwaterriool en legt een nieuw schoonwaterriool aan. Na afloop van de rioleringswerkzaamheden wordt De Warren opnieuw bestraat. De rijbaan is hier nu 7 meter breed. Witteveen brengt dit terug naar 5 meter. De resterende 2 meter aan de noordkant van de weg wordt ingericht als parkeerstrook.In dezelfde klus pakt de aannemer het fietspad aan op de Burgemeester Wuiteweg. Op de kruising met De Warren legt hij een verkeersdrempel aan. Fietsers kunnen tijdens de werkzaamheden gewoon passeren.

 

Rioolwerk op De Hemmen

Op De Hemmen start aannemer Oosterhof Holman op maandag 23 maart met rioolwerkzaamheden. Het riool deel tussen Het Gangboord en De Bolder wordt 'gerelined'. Relinen is een speciale manier van rioolherstel waarbij een speciale kunststof kous in de bestaande betonnen riolering wordt aangebracht. Op die manier kan het riool van binnenuit hersteld worden. Naast het relinen van het riool plaatst Oosterhof Holman ook twee nieuwe rioolputten op De Hemmen op de kruispunten met Het Gangboord en De Bolder. De hele klus zal eind juli klaar zijn. Tijdens de werkzaamheden is het doorgaand verkeer gestremd en is er een omleiding ingesteld. De aanliggende bedrijven blijven wel bereikbaar.

Werk aan riolering Sjoerd Veltmanstraat en Jansoniusstraat

Jansma B.V. start op maandag 16 maart met rioleringswerkzaamheden op de Sjoerd Veltmanstraat en Jansoniusstraat. De aannemer vervangt hier een deel van het vuilwaterriool en legt een nieuw schoonwaterriool aan. Gestart wordt op de Sjoerd Veltmanstraat ter hoogte van de huisnummers 6 t/m 10.

Daarna is het deel van de Jansoniusstraat aan de beurt tussen Sjoerd Veltmanstraat 6 en Anske Aptekerstraat. De hele klus zal ongeveer 12 weken in beslag nemen. Tijdens de werkzaamheden is het doorgaande verkeer tijdelijk gestremd.

Nieuwe bestrating deel Reidingweg

Aannemer Jansma B.V. start op maandag 16 maart aanstaande met het opnieuw bestraten van een deel van de Reidingweg. Het stuk tussen de Gauke Boelensstraat en de Mevrouw de Rooweg krijgt een nieuw wegdek. Jansma B.V. trekt voor het bestraten anderhalve week uit. Gedurende de werkzaamheden is dit deel van de Reidingweg gestremd. De Mevrouw de Rooweg wordt niet afgesloten en blijft bereikbaar via de Burgemeester Wuiteweg en het Kiryat Onoplein en via de Fabriciuslaan.

Nieuwsbrief Raadhuisplein

De nieuwsbrief voor het project Raadhuisplein is weer uit. De brief wordt huis-aan-huis bezorgd bij aan- en omwonenden van het project en bij de winkeliers in het gebied. U kunt de nieuwsbrief online bekijken via de site www.raadhuispleindrachten.nl.

Geldautomaat Rottevalle

Dorpsbelang Rottevalle heeft de gemeente verzocht om zich in te zetten voor het behoud van een geldautomaat in het dorp. De automaat is in januari 2015 verwijderd.

 

Aan het werk op het Moleneind

Er is tijdelijk geen verkeer mogelijk op het Moleneind tussen de J.M. Houwenstraat en de Oude Nering. De aannemer startte hier deze week met graafwerkzaamheden. Voetgangers die vanaf de J.M. Houwenstraat naar het centrum willen kunnen gebruik maken van de tijdelijke oversteek van de J.M. Houwenstraat naar de noordzijde van het Moleneind. Binnenkort start de aannemer met rioleringswerkzaamheden op het deel tussen de Tj. Wagenaarstraat en de J.M. Houwenstraat ter hoogte van het politiebureau.

Sportzaal Oudega feestelijk geopend met bijzonder ‘startschot’

De nieuwe sportzaal in Oudega werd zaterdagochtend feestelijk geopend. De spelers van de F1-pupillen van korfbalvereniging Quick ’21 hadden de eer om samen met tegenstander WWMD uit Hemrik de dichtgeplakte korf open te schieten. Daarmee werd letterlijk het startschot gegeven van de allereerste wedstrijd in de nieuwe sportzaal.

 

Tweede editie woonoffensief Fryslân

Twijfel over verbouwen, verhuizen of kopen? Dit is het moment om met veel voordeel het mooiste huis in Fryslân te kopen. Op zaterdag 11 april houden alle gemeenten in de provincie een informatiedag voor kopers op de woningmarkt.

Voordelig parkeren in Drachten

Het actietarief voor parkeren in de nieuwe parkeergarage Raadhuisplein in Drachten is verlengd tot juli 2016. U betaalt hier per dag maximaal € 2,40. Parkeren in één van de parkeergarages is altijd voordeliger trouwens dan parkeren op één van de parkeerterreinen. In de garages betaalt u immers alleen de werkelijk verbruikte parkeertijd en het tarief per uur is ook nog twintig cent goedkoper per uur dan het maaiveld parkeren.

Bloemen en felicitaties voor Het Spijshuys

Simon en Isabella Lamsma wisten eind vorig jaar met hun restaurant Het Spijshuys een BIB Gourmand binnen te slepen. Voor burgemeester Van Bekkum reden het echtpaar afgelopen vrijdag in het zonnetje te zetten. Een BIB Gourmand is een kwalificatie die Michelin toekent aan restaurants met een uitstekende prijs-kwaliteitverhouding. Het restaurant kreeg de prijs voor de 15e keer, voor de familie Lamsma is het de eerste keer sinds zij in 2014 Het Spijshuys overnamen.

Smallingerland iets gegroeid in 2014

Het inwonertal van de gemeente liet in 2014 een kleine groei zien. Stonden er op 1 januari van het vorige jaar 55.475 personen geregistreerd, op 31 december waren dat er 55.635. Er werden binnen Smallingerland 552 baby’s geboren, 466 personen overleden. De gemeente verwelkomde 2.715 nieuwe inwoners. 2.614 mensen verhuisden naar een andere gemeente. Met een geboorteoverschot van 86 en een vestigingsoverschot van 74 personen nam de bevolking in 2014 toe met in totaal 160 personen.

Grootkoor Friesland zoekt koorleden voor voorjaarsproject

Grootkoor Friesland luidt het v oorjaar in met een sprankelend voorjaarsproject. Zing ook mee in het voorjaarsproject van het Grootkoor, Het Grootkoor is bestemd voor dames en heren vanaf 18 jaar en ouder.

 

Robbert Smit wint één jaar lang gratis knippen

Creativo Haarmode vierde vorig jaar het zilveren jubileum. Eén van de jubileumacties van dit 25-jarig bestaan was voor de klanten van de bekende kapperszaak aan de Noordkade in Drachten. Door inschrijving op een lijst maakten klanten kans op een jaar lang gratis knippen. De trekking vond eind december plaats uit de inschrijving van 400 deelnemers. De winnaar is Robbert Smit uit Drachten geworden. Hij kan een jaar lang langskomen om kosteloos zijn kapsel te laten knippen. Op de foto overhandigd haarstyliste Catalina Offringa op 3 januari de prijs aan Robbert Smit, die daar duidelijk erg blij mee is.

 

Veel gestelde vragen over inzameling plastic, blik en drankkarton

Werk aan de Lawei

Het werk aan de Lawei gaat verder. Bouwgroep Friso uit Sneek is sinds afgelopen maandag bezig aan de voorzijde van het gebouw en aan de achterzijde waar de nieuwbouw verrijst met het herstellen van gebreken en het afbouwen.

Stremming Robijnekamp

Er wordt druk gewerkt in Noord-Oost. Binnenkort starten de werkzaamheden op de Robijnekamp. Hiervoor is het nodig om de straat af te sluiten voor al het verkeer. De stremming gaat deze week in en duurt tot augustus 2015. Dan zijn de eerste nieuwe woningen klaar. Ook het looppad tussen de Schwartzenberghlaan en de Geelgorsstraat is gedurende deze periode afgesloten.

Herstelwerk beschoeiing Grietmansrak

De beschoeiing in het Grietmansrak aan de kant van de Veenhoop is in een slechte staat. Dit gaat de gemeente herstellen. Door waterslag en op sommige plekken het ontbreken van de beschoeiing brokkelt de oever langzaam af.

Eerste museumstuk geplaatst in Museum Oudega

Met de komst van de authentieke kast van Wietske van Hattum de Vries uit Oudega ontving de museumruimte in het multifunctioneel centrum in het Smallingerlandse Oudega afgelopen zaterdag haar eerste officiële museumstuk.

 

Geen ster

Vorige week las u in het bericht over het plaatsen van de kerstboom op het Laweiplein dat de kerstster op de fietsbrug De Slinger wél was geschrapt. Dat was iets te kort door de bocht. De kerstverlichting op de brug ontbreekt dit jaar omdat er momenteel reparatiewerk aan één van de pijlers wordt gedaan. De particuliere initiatiefnemers die voor het overgrote deel zorgen voor het mogelijk maken van deze verlichting vonden het bovendien geen goed idee om feestelijk decemberlicht aan te brengen op een plek waar eerder dit jaar een eenzijdig ongeval met dodelijke afloop plaatsvond. Volgend jaar bekijken we de mogelijkheden opnieuw.

 

Voorkom vastgevroren gft

In de winter kan de inhoud van uw rolemmer vast vriezen. Als gevolg hiervan kan vooral de gft-rolemmer soms niet worden geleegd. Hieronder een aantal tips, die voorkomen dat uw afval in de rolemmer vast blijft zitten:

Leerlingenvervoer naar Javo

Het taxibedrijf Javo uit Drachten mag tot 1 augustus 2015 het leerlingen- en gym-/zwemvervoer uitvoeren. Dit onder dezelfde voorwaarden als in de overeenkomst met Taxi Oenema waren opgenomen.

Bomen en steiger langs de vaart

Op 1 december is de aannemer gestart met het planten van de lindebomen in het centrum van Drachten, tussen de Oude Nering en het carillon. Het metselwerk van de kademuur op de zuidzijde is in volle gang. Ook de palen van de steiger aan de noordzijde zijn aangebracht. Voor de kerst volgt de bestrating tussen de kademuur en de rijbaan aan de zuidzijde.

Deel van De Bolder afgesloten

Aan De Bolder wordt gewerkt aan het riool. Het gaat om het zuidelijkste deel van De Bolder. Dit gedeelte is vanaf de Hemmen afgesloten en alleen via De Meerpaal of Loswal te bereiken. De verwachting is dat de werkzaamheden een week duren.

Werk aan nieuwe brug Drachtstervaart

Op het kruispunt Moleneind – Tjalling Wagenaarstraat wordt druk gewerkt aan de toekomstige brug over de Drachtstervaart.


 

Veilig hekwerk ecostation De boeg
 

Bij het ecostation aan De Boeg zijn hekken geplaatst bij de containers waar bezoekers het afval in kwijt kunnen. Hiermee willen we de dienstverlening verbeteren en voldoen aan alle eisen. Vorig jaar hebben we het terrein van ecostation De Hemmen heringericht. Dit jaar was het terrein aan de Boeg aan de beurt. Het ziet er netjes uit en is veiliger. Gaat u de schuur opruimen? Bij het ecostation kunt u gescheiden afval gemakkelijk kwijt. Kom gerust even kijken hoe het geworden is.

Nieuwe droogtoiletten voor Gobabis

De gemeente Smallingerland gaat toch verder met het sanitatieproject in Gobabis, Namibië. Er is met hulp van de Noordelijke Hogeschool Leeuwarden en SWS International een nieuw systeem ontwikkeld waarbij de inhoud van de droogtoiletten verwerkt wordt tot kunstmest en compost. Dit kan worden verkocht waardoor de kosten van het inzamelen laag kunnen zijn.

 

Basisschoolleerlingen kleuren voor het Kiwanis Eierfestijn

In de afgelopen week zijn op alle basisscholen in Drachten en omgeving kleurplaten uitgedeeld aan kinderen waarmee ze mooie prijzen kunnen winnen tijdens het Eierfestijn op eerste paasdag bij de kinderboerderij.

 

Examenwerk leerlingen VHS in Museum Dr8888

Op woensdag 25 maart ging een bijzondere tentoonstelling van start in Museum Dr8888. Het thema van dit examenjaar luidt: Anders. In bijzijn van leerlingen, familie en docenten werd de expositie met examenmateriaal van vmbo-leerlingen van Singelland Van Haersmasingel geopend.

 

Sportschool Ebert zoekt testpersonen voor afslankonderzoek!

Inwoners van Drachten en omgeving kunnen meedoen aan een nationaal afslankonderzoek bij Sportschool Ebert. De leefstijlclubs en samenwerkende kwaliteitssportcentra in Nederland slaan de handen ineen om de strijd aan te gaan tegen overgewicht.

WK-vlaggen vormen 540 meter vlaggenlijn voor Spijkerdorp

Vlaggencentrale Dokkum was er vorig jaar zomer helemaal klaar voor, Nederland in de WK finale 2014. Honderden vlaggen waren al gereed en extra stof gedrukt, helaas kwam Oranje niet in de WK-finale.

 

 

Weekje weg voor gezinnen uit Smallingerland

Bent u al een tijd niet met vakantie geweest en leeft u van een minimuminkomen? Dan is de volledig verzorgde groepsvakantie Weekje Weg van vrijdag 24 juli tot en met vrijdag 31 juli op recreatieterrein De Holenberg in Schaijk (Brabant) wellicht iets voor u.

 

Schipper Zoekt Bemanningslid!

Jeroen Pietersma, schipper van het Drachtster Skûtsje, start samen met zijn crew binnenkort met de voorbereidingen voor het nieuwe seizoen. Voor het nieuwe seizoen is een vacature voor een Peiler.

 

Nieuw muziekprogramma bij Smelne FM

Vanaf nu is er op de lokale radiozender van Smallingerland, Smelne FM, een eigenwijs nieuw programma te beluisteren.

 

Nieuwe expositie in Gallery B13 Rottevalle

Vanaf 15 maart exposeren Lisa van Gils en Hennie de Boer in Gallery B13 in Rottevalle.

Diëtiste en MDLarts geven tips over preventie darmkanker in Nij Smellinghe

Donderdag 2 april van 19.30 tot 21.00 uur in ziekenhuis Nij Smellinghe is het symposium ‘Zorg voor je darmen. Tips voor een gezonde levensstijl’.

 

Zomertijd wordt winkeltijd

Vanaf zaterdag 28 maart,.een uur langer winkelen in Drachten!

De centrumwinkeliers in Drachten gebruiken de zomertijd als aftrap om de winkeltijden voortaan met een uur te verlengen. Dus niet alleen op zaterdag 28 maart, maar op alle zaterdagen die daarop volgen.

Himmeldei Nyegea

Voorjaar, lente; het is weer tijd voor de jaarlijkse Himmeldei!

Afgelopen zaterdag 21 maart j.l. sloegen de kinderen en begeleiders , i.s.m. NLdoet, aan het ”Himmeljen”.

Aldegea Smellingerlân heeft de nacht te pakken...

Oudega/Aldegea heeft de nacht te pakken. In het kader van het project Feel the Night van Ljouwert Kulturele Haadstêd 2018, komt het dorp tot een bijzondere combinatie: het beleven van de nacht én de ontwikkeling van een Dichterspaad. Op zaterdag 28 maart organiseert het dorp de allereerste activiteit van het Feel the Night-project: de Aldegeaster nachtkuier.

 

Veel méér dan alleen lekkere koffie bij Vintage

Vintage Coffee is een koffiehuis waar lifestyle, kunst, mode, de lekkerste koffie én echte Hollandse boterhammen met flink beleg samenkomen. In het voormalige Lunchcafé aan de Zuiderbuurt 14 runnen Bianca en Rutger Hartkoorn hun geheel vernieuwde en originele koffiehuis, waarmee een droom van het echtpaar in vervulling ging.

 

Ondernemers kopen Arrivaterrein Stationsweg

Ondernemers Anrico Maat en Paul Papo van Jumbo Drachten (sinds 2004 actief in Drachten) hebben het voormalige Arrivaterrein aan de Stationsweg in Drachten aangekocht.

Gratis compost voor inwoners Smallingerland

We zijn in Smallingerland al meer dan 25 jaar bezig met de gescheiden inzameling van groente-, tuin- en fruitafval. Dit gftafval is mede dankzij u nu beschikbaar als compost van zeer goede kwaliteit. Inwoners kunnen deze compost gratis ophalen.

 

Week van Zorg en Welzijn in Drachten geopend door

Foppe de Haan

Van 16 tot en met 21 maart vindt voor de derde keer de Nationale Week van Zorg en Welzijn plaats. Duizenden zorg- en welzijnsorganisaties in het hele land openen deze week hun deuren voor het publiek. Zo kan iedereen met eigen ogen zien wat voor fantastisch werk er in de zorg- en welzijnssector gedaan wordt. In Drachten kwam Foppe de Haan als bekende Nederlander de aftrap verzorgen bij Passiflora van Talant, in de woonwijk aan de Akkers.

Eerste VraagelkaarCafé in Sûnenz succesvol

Ida van Marion, manager van Sûnenz, opende vrijdag 13 maart het eerste VraagelkaarCafé in Drachten, georganiseerd door ZuidOostZorg, Friesland College en Vraagelkaar. De opkomst was enorm. Met 200 deelnemers stroomde het plein van Sûnenz vol met opgewekte Drachsters: bewoners uit de wijk, cliënten van ZuidOostZorg, cliënten van Talant en studenten van het Friesland College. Tijdens de gezellige ochtend werden verbindingen gemaakt en vragen gedeeld.

 

Singelland Burgum wint Skelterrace 2015!

Op het campusterrein van ROC FriesePoort in Drachten startte gisteren (woensdag 18 maart) de Skelterrace 2015. 70 vmbo-leerlingen, afkomstig van zeven scholen in de regio, zijn de afgelopen maanden druk aan de slag geweest met het pimpen van een eenvoudige trapskelter. Wethouder Ron van der Leck verrichtte de prijsuitreiking.

 

Op eerste paasdag eierfestijn bij de kinderboerderij

Ook dit jaar wordt op eerste paasdag bij de kinderboerderij het EIERFESTIJN georganiseerd. Net als in voorgaande jaren doet Kiwanis Club Drachten dit in samenwerking met De Naturij, op 5 april van 9.00-13.00 uur.

 

Onder de Balken is sinds zaterdag historie

Herinneringen blijven aan goede tijden...

Zaterdagavond namen vaste klanten en (ex-)barpersoneel met weemoed afscheid van hun favoriete kroeg Onder de Balken. Meer dan veertig jaar lang kwamen vele inwoners van Drachten en omstreken naar de bekende kroeg aan de Zuidkade. Vanaf nu blijven alleen nog herinneringen over aan gezellige avonden en zal vooral de oudejaarsborrel gemist worden.

Bewegingscentrum Drachten Beste Fitnessclub van

Nederland

“De bekendmaking van de winnaar was een onbeschrijfelijk moment!”

Maandagavond werden de facebookpagina's van René de Jong en medewerkers van het Bewegingscentrum Drachten overspoeld met felicitaties. Dolblij waren zij én de leden met de bekroning van het Drachtster fitnesscentrum tot beste fitnessclub van Nederland. De uitreiking was maandagmiddag (16 maart) in kasteel De Hooge Vuursche in Baarn, waar een delegatie van het Bewegingscentrum aanwezig was bij de uitreiking van de Award voor Beste Fitnessclub van Nederland.

Hulp via vraagelkaar.nl

Burgemeester Tjeerd van Bekkum gaf vorige week het startsein voor www.vraagelkaar.nl. Inwoners van Smallingerland kunnen via deze site vraag en aanbod met elkaar delen.

Nieuwe hoofdbrug De Veenhoop werkt

De nieuwe beweegbare hoofdbrug over het Polderhoofdkanaal in de dorpskern van De Veenhoop is klaar, getest en in werking. Tot 30 april wordt er gewerkt in en om het kanaal. Bij de Noordersluis wordt nog gewerkt aan de inrichting van het gebied.

Water in de vaart, Peije weer terug

Afgelopen woensdag is Peije teruggeplaatst in het centrum van Drachten. Het standbeeld van de Friese speelman Freerk de Jong, zoals Peijes echte naam luidt, is te bewonderen aan het begin van het Moleneind, bij het Carillon. Donderdag 19 maart wordt het standbeeld rond 15.30 officieel onthuld door wethouder Ron van der Leck. De onthulling is onderdeel van een programma waarmee gevierd wordt dat er weer water staat in het centrumdeel van de Drachtstervaart. Het beeld, gemaakt door Mindert Wilstra, was tijdelijk weggehaald in verband met de werkzaamheden aan de Drachtstervaart.

Ingezonden tips voor keukenafval

Hoe voorkom je dat keukenafval in de grijze container belandt? Vorige week vroegen wij u om tips. Hieronder een aantal van debinnengekomen tips. Hartelijk dank!

 

Himmeldei voor een schoon dorp


In de dorpen is de voorjaarsschoonmaak begonnen. Opeinde was zaterdag al aan de beurt. Zo'n 110 leerlingen van de beide basisscholen van Rottevalle verzamelden dinsdag 75 kilo zwerfafval. Goed gedaan!

 

Small Steps haalt € 391,62 op voor Stichting VDS Dol-Fijn


Kinderopvang Small Steps heeft maar liefst 391,62 euro opgehaald voor VDS Dol-Fijn. VDS Dol-Fijn is een sportstichting die mensen met een verstandelijk en/of lichamelijke beperking laten bewegen.

Sportverenigingen opgelet!

Nomineer uw clubheld en win € 25.000,- voor de clubkas!

Zonder de energie, passie en liefde van vrijwilligers kunnen de sportverenigingen in de gemeente Smallingerland niet bestaan. Voor al deze vrijwilligers wordt de verkiezing Clubhelden van de Amateursport georganiseerd.

Benefietveiling brengt € 3.500,- op voor de clubkas

De benefietveiling van Rugby Club Drachten bracht afgelopen zaterdag 3.500 euro op. “In bjusterbaarlik resultaat. Fan sa’n opbringst hie ik net iens dreamme doart”, reageerde clubvoorzitter Jannes van der Velde, die vooraf op 1.000 euro had gehoopt.

 

Word sportief en doe mee met Bootcamp Drachten

Vanaf donderdag 19 maart organiseert VGIM iedere donderdag om 19.30 uur een Bootcamp training vanaf de parkeerplaats Kiryat Onoplein. Iedereen die zin heeft in een sportieve uitdaging in de natuur kan vrijblijvend deelnemen

Appel- en pruimenbomen geplant door stichting De Fryske Frucht

Maandag werden bij Zorgboerderij de Vonk in Boornbergum appel- en pruimenbomen geplant voor de Stichting de Fryske Frucht. De Fryske Frucht is niet alleen ambitieus als het gaat om het planten van 3.000 appelbomen in de Friese Wouden in de komende drie jaar, maar ook om de verbindingen tussen (thuis)economie, zorg, duurzaamheid, toerisme en bijvoorbeeld de Friese Wouden keuken te voorzien van nieuwe dimensies.

 

Op weg naar de Skelterrace op 18 maart!

In het traject richting de Skelterrace heeft onze stagiaire Fokelien Broekstra van ROC Friese Poort twee groepen gevolgd die druk bezig zijn geweest om hun skelter gereed te maken voor de race.

Team CSG Liudger wordt gesponsord door de gemeente Smallingerland en team Singelland VHS wordt gesponsord door Philips. Op woensdagmiddag 18 maart is de skelterrace vanaf 10 uur op het parkeertterrein van ROC Friese Poort Campus aan de Splitting, Daar strijden een tiental teams tegen elkaar met allerlei opdrachten. Wethouder Ron van der Leck zal aanwezig zijn om het startschot te geven en de prijsuitreiking te verzorgen.

 

Emotionele aftrap Samenloop voor Hoop

De Samenloop voor Hoop in Drachten zal op 25 en 26 september 2015 plaatsvinden op het ONB Sportterrein. De aftrap voor deze 24-uurs wandelestafette, waarvan alle opbrengsten ten goede komen van het KWF, werd vorige week woensdagavond gehouden in Sûnenz. De bijeenkomst werd geopend door wethouder Marja Krans.

 

Veel vragen over aanslag gemeentelijke belastingen

In diverse online artikelen in de media over de stijgingen van gemeentelijke belastingen in het land staat de gemeente Smallingerland haar afvalstoffenheffing met 40% heeft verhoogd. De gemeente krijgt daar ook veel vragen over van inwoners. We moeten dat beeld nuanceren want dat beeld klopt niet:

 

Resultaten afvalinzameling 2014: Smallingerland doet het goed!

Afval….we produceren het allemaal in meer of mindere mate. Dat is niet te voorkomen, maar we kunnen er samen wel voor zorgen dat ons afval zo duurzaam mogelijk verwerkt wordt.

 

 

 

Plantseizoen in volle gang

De hoeveelheid groen in de openbare ruimte van de gemeente proberen we zoveel mogelijk op peil te houden. De collega's van openbare werken doen ieder jaar in september een inventarisatieronde op basis van de originele tekeningen.

Tweedaagse techniekmanifestatie voor basisschoolleerlingen Drachten/Smallingerland

Op vrijdag 6 en zaterdag 7 maart vindt voor het vierde achtereenvolgende jaar de tweedaagse techniekmanifestatie Technics4U in de regio Drachten/Smallingerland plaats. Tijdens de manifestatie maken zo’n 400 leerlingen uit groep 7 en 8 van basisscholen in deze regio op een actieve manier kennis met techniek in de praktijk. Technics4U wordt georganiseerd door TechNetkring Drachten, een regionaal samenwerkingsverband tussen bedrijven, basisonderwijs en (v)mboscholen.

 

Nij Begjin Nyegea spilet Liolà!

Toanielselskip Nij Begjin Nyegea spilet dit winterskoft ‘Liolà’. In blijspul fan de skriuwer Luigi Pirandello. It stik is yn in Frysk oersetten troch Metsje Gerlsma en Gerrit Siegersma. De rezjy fan dit stik is, lykas ferline jier, yn hannen fan Nynke Talsma.

Wandeltocht voor Parkinson Vereniging brengt € 4.362,- op

Wandelsportvereniging Willen is Kunnen (WiK) Drachten organiseerde zaterdag 28 februari een wandeltocht voor het goede doel vanuit Drachten. Het inschrijfgeld van deze tocht is bestemd voor de Parkinson Vereniging.

Veneboerloop op zaterdag 7 maart

Zaterdag 7 maart wordt de 11e editie van de Veneboerloop in Drachten georganiseerd. Tevens is de 10 km-wegwedstrijd, het Kampioenschap van het Noorden, voor zowel de dames als de heren. Zoals altijd is ook dit jaar de organisatie in handen van AV Impala Drachten.

 

Kauwgom van de straat

Hoe krijg je kauwgom van de straat? Dat was een vraag bij het TV-programma Durf te vragen van RTL-4. Het antwoord kunt u aanstaande zondag zien. Opzichter wijkbeheer John van der Weide van de gemeente Smallingerland vertelt voor de camera van RTL dat op dit moment een zware machine wordt ingezet om de straten in centrum Drachten weer vrij van kauwgom te krijgen. Of dat altijd lukt? Zondag om 12.20 uur op RTL4

Zorgboeren nu ook fairtrade

Wethouder Marja Krans heeft in de maand februari weer 7 fairtrade certificaten mogen uitreiken. De 7 zorgboeren in onze gemeente hebben gezamenlijk besloten zich aan te sluiten bij de fairtrade actie. Daarmee staat de fairtrade teller nu op 36.

 

Geen eerste kievitsei in 2015

In navolging van de lijn die de provincie Fryslân vorige week bekend maakte, zal burgemeester Van Bekkum van Smallingerland dit jaar geen eerste kievitsei in ontvangst nemen en geen trofee aan de vinder uitreiken.

Drachtster Rugbyvereniging houdt benefiet-/veilingavond

De Nederlandse rugbybond bevindt zich in zwaar weer op financieel vlak. Dit raakt ook de Drachtster rugbyvereniging die spontaan 6.000 euro heeft bijgelegd, zodat de rugbybond kan blijven bestaan. Natuurlijk raakt dit wel de clubkas van de vereniging en daarom wordt op zaterdagavond 7 maart a.s. een benefiet/veiling gehouden.

 

Bijzondere installatie Drones Drachten


Zaterdag 14 februari was een bijzondere dag voor de luchtscouts van scoutinggroep de Drones in Drachten. Sinds 3 maanden zijn de welpen, scouts en de leiding officieel erkend door scouting Nederland.

 

Zorggroep Liante prolongeert gouden keurmerk. PREZO


De Warrenhove krijgt gemiddeld rapportcijfer 9 van bewoners!
Zorggroep Liante, waar ook verzorgingshuis Warrenhove in Drachten deel van uitmaakt, heeft haar gouden PREZO keurmerk voor alle locaties verlengd.

Vrijwilligers Repaircafé door sponsoring in nieuwe kleding


Twee keer per maand staan de vrijwilligers van het Repaircafé op zaterdagmiddag klaar voor het repareren van elektrische apparaten van inwoners van Smallingerland, die slecht of niet meer werken.

 

Ballon Draitfestival reist 530 kilometer


Onlangs kreeg de organisatie van het Draitfestval een bericht uit Duitsland met een bijzondere boodschap. ‘My grandfather has found a balloon from the Drait Festival in 08289 Schneeberg, Germany! That’s about 530 kilometres away’.

 

Wonen-werken en werk aan huis

Het aangepaste ontwerp bestemmingsplan ‘Partiële herziening Wonen-werken en Werk aan huis’ wordt dinsdag 3 maart aan de gemeenteraad voorgelegd in het vergaderonderdeel ‘De Ronde Tafel’. Een eerder voorstel over dit onderwerp werd na discussie in de Ronde Tafel teruggetrokken.

 

Speeltuin Eems weer poepvrij


Bewoners van de Eems hebben afgelopen dinsdag de speeltuin in hun buurt poepvrij gemaakt. Dit keer is het niet de hond die overlast veroorzaakt, maar blijken de buitenkatten het probleem.

Wilt u ook een kroonring voor inzamelzakken?

In de wijken Himsterhout, Morrapark  en Drachtstervaart hangen op een aantal plekken kroonringen aan lantaarnpalen. Aan deze ringen kunt u de zakken met plastic afval hangen. Op die manier voorkomt u dat de zakken de straat op waaien.

 

Succesvolle zwemclinic van DZ&PC

72 kinderen uit de regio (van Zwolle tot Delfzijl en Veendam tot Leeuwarden) kwamen op vrijdag 13 februari naar zwembad De Welle in Drachten. Deze kinderen, in de leeftijd van 9 t/m 12 jaar, kregen een speciale training in de vorm van een clinic. De clinic werd georganiseerd door de afdeling wedstrijdzwemmen van DZ&PC, in het kader van de KNZB Challenger wedstrijd op 14 februari.

Horeca Friese Poort valt fl ink in de prijzen

De opleiding Horeca scoorde onlangs bijzonder goed bij de Gastvrijheidswedstrijden op het driedaagse Horeca TTEvent in Assen. Felicia Talsma sleepte een eerste plaats in de wacht als ‘dagwinnaar van de woensdag’ en Jissie Akkerman haalde de derde plaats in diezelfde wedstrijd. Bij de Barista (koffie) wedstrijden eindigde Louis Zandstra als derde. Daarnaast werd bekeken welk team het beste uit de bus kwam: het Friese Poort-team veroverde ook nog de titel ‘overall winnaar’.

 

Voorstelling in de maak over band met Gobabis

Afgelopen vrijdag was er een auditie in de Friese Poort. Zo werden vier leerlingen geselecteerd die samen met vier leerlingen uit Gobabis (Namibië) een voorstelling gaan uitvoeren over de gemeentelijke vriendschapsrelatie met Gobabis. De geselecteerde leerlingen zijn Siebrich Douma, Hanneke Veldhuizen, Pim Limburg en Wytze Veenstra.

 

Na 3,5 jaar nieuw onderkomen voor De Draaikolk

Na 3,5 jaar van overleg, begint de gemeente met de bouw van een nieuw onderkomen voor speeltuin De Draaikolk. Het oude gebouw is aan vervanging toe.

 

Thema-avond Smelne’s Erfskip over de Friese Waterlinie

Op dinsdagavond 17 februari houdt Smelne’s Erfskip een thema-avond over de Friese Waterlinie. De Friese Waterlinie? De Hollandse Waterlinie, veel mensen zullen die wel kennen. Maar de Friese... Veelal een grote onbekende.

 

Voorbereiding Skelterrace in volle gang!

Inmiddels is team CSG Liudger MAVO, gesponsord door de gemeente Smallingerland, begonnen aan het verbouwen van hun skelter. Samen met begeleider Marcel Bouma, chef werkplaats van de gemeente, hebben ze een ontwerp uitgetekend en zijn ze begonnen met de verbouwing van hun skelter.

“We zijn blij als we eindelijk in het vliegtuig zitten!”

We kondigden aan de groep studenten van de Drachtster Friese Poort te volgen op hun reis naar en verblijf in Nepal. Vandaag vertrekken elf studenten voor Stichting Installatietechniek Friesland voor Nepal naar het kleurrijke Azië. Verschillende lessen, bijeenkomsten en geldacties zitten er op. De laatste dagen voor vertrek waren spannend.

 

Computercursussen door Seniorweb

Seniorweb Drachten organiseerde dinsdag een informatiemiddag over computercursussen voor senioren.

 

Frjemd Folk treedt op in Oudega


De zanggroep Frjemd Folk verzorgt op vrijdag 13 februari voor de 6e keer een optreden in de Skippersseal in het Smallingerlandse Oudega

 

Bewegingscentrum Drachten gekozen tot Beste Fitnessclub van Friesland

“We kiezen hier bewust voor kwaliteit en aandacht voor onze leden”

De sfeer is feestelijk bij het Bewegingscentrum Drachten en de slingers boven de receptie blijven zeker nog een paar weken hangen. Op 16 maart zal blijken of Bewegingscentrum Drachten ook landelijk gekozen wordt tot het beste fitnesscentrum. De beste van Friesland zijn ze in ieder geval wél. En dat is al een bijzondere prijs voor het Drachtster fitnesscentrum, dat ook dit jaar het 15-jarig jubileum viert.

 

 

Inschrijving Open Bedrijvendag 2015 kan nog steeds

Ruim dertig bedrijven presenteerden zich vorig jaar aan leerlingen en hun ouders tijdens de eerste editie van de Open Bedrijvendag Drachten. Ook dit jaar hebben bedrijven de mogelijkheid hun deuren te openen voor de ‘nieuwe generatie werknemers’. Dat gebeurt op zaterdag 7 maart van 10.00 tot 15.00 uur. Bedrijven die mee willen doen kunnen zich nog inschrijven.

 

Omdenken in de sport


Op woensdag 4 februari organiseerde de gemeente de netwerkbijeenkomst voor de sportverenigingen. Ruim 80 bestuurders van de verenigingen waren aanwezig en werden toegesproken door wethouder Van der Horst. De bedoeling van de avond is dat besturen van sportverenigingen elkaar kunnen ontmoeten en leren van elkaar.

Wethouder geeft ‘eerste steen’ na 24 jaar terug

Afgelopen jaar is een schoolgebouw aan De Zanding gesloopt. Het pand dateerde uit de jaren ‘60. In het pand hebben meerdere organisaties gezeten. In 1990 werden extra ruimtes aangebouwd, vanwege de groei van kinderdagverblijf Kibbelku.

 

Light Challenge van start

Drachten doet mee aan de Light Challenge. Dat betekent dat onze gemeente, net als 8 andere gemeenten, aanhaken bij een landelijk studieproject. Studenten ontwerpen een nieuw concept voor verlichting in de openbare ruimte van diverse binnensteden en winkelcentra.

 

Charitydiner levert €3.500,- op voor het goede doel

Voor aanvang van de Ondernemersprijs vond maandagavond een charitydiner plaats in de vernieuwde Lawei. Een vijftigtal ondernemers, waaronder de genomineerden voor de Ondernemersprijs en nog enkele andere gasten namen deel aan dit diner. De opbrengst van dit charitydiner werd geschonken aan de Ronald McDonald Hoeve in Beetsterzwaag.

De Galerij opent met expositie Welkom thuis Balthasar!

Balthasar eindelijk weer terug in zijn vertrouwde, maar nu gloednieuwe omgeving!

 

Friese Onderwijsprijs voor CSG Liudger locatie Splitting

Locatie Splitting van CSG Liudger sleepte onlangs de Friese Onderwijsprijs in de wacht. Voor wethouder Ron van der Leck reden een bezoekje te brengen aan de school. De felicitaties waren er voor locatiedirecteur Wytze Algra en voor de voorzitter van het college van bestuur, Joop Vogel.

 

Epke Zonderland: “Trots om als ambassadeur dit mooie bedrag door te geven aan Ronald McDonald Hoeve!”

Ronald McDonald Hoeve ontvangt gift van Business Breakfast Club Drachten

Het Ronald McDonald Business Breakfast is een maandelijkse netwerkbijeenkomst voor bedrijven en instellingen in Drachten e.o. Behalve een lekker ontbijt en een stuk gezelligheid op de vroege ochtend, bieden de ontbijtbijeenkomsten de ideale mogelijkheid tot het leggen van zakelijke contacten. Maar er is nog een belangrijker doel: de ondersteuning van de Ronald McDonald Hoeve in Beetsterzwaag. De opbrengst van de Business Breakfastclub komt geheel ten goede van de Hoeve!

 

 

 

“De prijs winnen was mooi, het heeft ons extra motivatie gegeven!”

10-jarig bestaan van koffie- en theehuis werd beloond met mooie titel in AD

DEerste schonk vorig jaar volgens het Algemeen Dagblad ‘De Beste koffie van Friesland’ en maakte hiermee de bedrijfsnaam waar. Een prachtige titel voor dit Drachtster koffie- en theehuis in de Westerstraat. “Het had meer impact dan we hadden kunnen vermoeden”, vertelt eigenaar Henk Van Rijs over de titel. Tien jaar geleden maakt hij de keuze én een droom waarheid door horeca-ondernemer te worden.

 

Herontwikkeling asielzoekerscentrum

De gemeente Smallingerland en het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) gaan het asielzoekerscentrum in Drachten herontwikkelen en het aantal opvangplaatsen verhogen. De locatie aan het Noorderend biedt al jarenlang opvang aan asielzoekers en minderjarige vreemdelingen. Een groot deel van de huidige gebouwen is sterk verouderd en wordt vervangen door nieuwe. Het aantal (reguliere) opvangplekken wordt uitgebreid van 475 naar 600.

 

It Maitiidslibben Fries Damkampioen!

De basisschool It Maitiidslibben uit Opeinde is tijdens de finales van het Fries Damkampioenschap voor basisscholen uit Friesland in Ureterp ongeslagen kampioen geworden bij de pupillen.

 

Jonge bestuurders krijgen bewustwordingcursus

Op maandag 12 januari waren op het Drachtster Verkeers Educatie Centrum jongeren van Stichting Responsible Young Drivers (RYD) aanwezig om de cursisten van verschillende Friese rijscholen bewust te maken van de gevaren van alcohol- en drugsgebruik in het verkeer.

 

Thema Gezonde basis project op basisschool De Swetten

Vier studenten van de afdeling Sport, Gezondheid & Management van de Hanzehogeschool Groningen organiseerden vorige week een sportdag met het thema ‘Gezonde basis’ voor groep 5/6 van de basisschool De Swetten.

 

Acties studenten ROC Friese Poort voor Nepal

Op 12 februari gaan elf studenten van de afdelingen Techniek, Zorg en Welzijn en AVP (Audiovisuele Productie) van ROC Friese Poort een maand naar Nepal (Sauraha), om daar de plaatselijke bevolking praktische hulp aan te bieden. Het project zal gefilmd worden door studenten AVP. Een kort overzicht van alle acties die de studenten tot nu toe hebben gehouden.

 

“Elke reis weer een uitdaging om dat familiegevoel te creëren!”

“Reizen zit gewoon in mij, ik kan daar niet zonder. Aan de andere kant is thuiskomen in Drachten voor mij ook weer heerlijk en kan ik tot mijzelf komen na de drukke reisperiode”, vertelt Truus Huizinga uit Drachten. Want vakantie heeft Truus natuurlijk niet als reisleidster op de busreizen langs vele Europese steden, voor haar werkgever Cosmos.

 

Lawei herrijst langzaam maar zeker

De Lawei komt langzaam weer tot leven. Alle inspanningen zijn er de afgelopen maanden op gericht geweest om de Lawei ruimte voor ruimte te kunnen gebruiken. In december de grote zaal en de grote foyer, waardoor grote voorstellingen van onder meer Brigitte Kaandorp en Jochem Meyer voor het eerst sinds de start van de vernieuwbouw volle zalen trokken, als vanouds.

 

Werken met hout in nieuwe ZWAT-werkplaats

Een dagbesteding met zorg op maat: de ZWAT werkplaats. Wethouder Jos van der Horst opende vorige week de werkplaats aan het Moleneind ZZ. Eigenaar Marc Post huurt de ruimte van woningcorporatie Accolade. Van maandag tot en met zaterdag wordt hier gezaagd, geschaafd, getimmerd en geschilderd door mensen tussen de 12 en 65 jaar met een geestelijke of lichamelijke beperking.

“Wij vernielen niks, maar willen wel graag een bankje hier”

 Drie keer per dag spreken ze elkaar meestal. Eerst onder het Carillon. Eind van de middag treffen ze elkaar rond het kruispunt van De Kaden en de Torenstraat tegenover café Pietje Bel. “We nemen eerst de overlijdensadvertenties door, want helaas, we verliezen zo langzamerhand nogal wat bekenden en vrienden op onze leeftijd.” De 'hangoudergroep' van Drachten heeft ook een grote wens. “Een bankje voor ons zou hier niet misstaan.”

 

Meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling

Per 1 januari 2015 houden het huidige Advies- en Meldpunt Kindermishandeling en het Advies- en Steunpunt Huiselijk Geweld op te bestaan. Zij gaan samen op in Veilig Thuis, één laagdrempelig meldpunt voor burgers en professionals voor vragen, adviezen en meldingen rondom huiselijk geweld en (vermoedens van) (kinder)mishandeling.

Geef voorrang bij zebrapad en voorkom boete

In de volksmond noemen we het een zebrapad maar volgens de wet heet het een voetgangersoversteekplaats. Bestuurders (naast automobilisten dus ook fietsers) moeten voetgangers en bestuurders van een gehandicaptenvoertuig altijd voor laten gaan als die een zebra willen oversteken of op het punt staan deze over te steken.

 

Kunstgrasvelden voor Graspiepers en vv Drachten

Hockey Club de Graspiepers aan de Sportlaan in Drachten krijgt twee nieuwe kunstgrasvelden. Ze vervangen het 23 jaar oude zandveld en het waterveld. Met allerlei acties hebben de leden 45.000 euro ingezameld om een kwart van de aanlegkosten te kunnen betalen. De club betaalt 134.250 euro en de gemeente 402.750 euro.

“Als je het ijskoude water voelt, schrik je toch even behoorlijk!”

Onze stagiaire Fokelien Broekstra deed voor de tweede keer mee aan de Nieuwjaarsduik in Drachten. Vorig jaar was ze de eerste die in het water sprong. “Zo’n nieuwjaarsduik is vooral gezellig. Heel veel mensen langs de kant die dit jaar kwamen kijken. De warming-up bestaat uit een dansje met dansinstructrice Liam van the Sportsclub. Maar daarna dus de sprong in het water. Verstand op nul, maar dat geeft wel een knal hoor, héél koud!”

 

Foto: Tino Broekstra

Polderhoofdkanaal is doorvaarbaar

Opgetogen en blije gezichten bij een laatste officiële moment in het afgelopen jaar. Op 30 december kon projecttrekker gemeente Opsterland laten zien dat het Polderhoofdkanaal langs Nij Beets en De Veenhoop technisch doorvaarbaar is. De sluizen werken, de bruggen zijn gebouwd.

Foto Marjan Jacobi

2015: jier fan ‘t Smellingerlânskip

Al voor de vijfde keer is de gemeente in 2015 medeorganisator van een cultuurhistorisch jaar. 2015 wordt het ‘Jier fan ‘t Smellingerlânskip’. Het eerste cultuurhistorische jaar vond in 2009 plaats en stond in het teken van archeologie met dokter Siebenga als boegbeeld. 2010 was het Rink van der Veldejaar met literatuur als gemene deler gevolgd door het Rinsemajaar en het zeer succesvolle skûtsjejier in 2013.

“Het trainen in een groepsamenstelling geeft mij veel stimulans en motivatie!”

Sportschool Ebert startte een maand geleden in samenwerking met studenten van de Hanzehogeschool een beweegprogramma voor mensen met Diabetes type 2 en Obesitas. Op deze manier begeleiden ze zo optimaal mogelijk patiënten die hun leefstijl willen veranderen.

 

Balthasar ontmoet....?!

In de tijdelijke locatie van schouwburg De Lawei heeft ook de kunstminnende pup van de Galerij gelukkig een plekje gevonden. Totdat de nieuwe Galerij wordt geopend, volgen we in de Breeduit nog steeds de belevenissen van Balthasar.

 

Stichting de Vrolijkheid zet zich in voor kinderen en jongeren op de Nederlandse asielzoekerscentra

“Kinderen kunnen hier even kind zijn en hun talenten ontwikkelen”

Een meisje van ongeveer acht jaar zit rustig te knippen en te plakken. Eén dag woont ze nog maar in het azc Drachten, net aangekomen vanuit het verre Koerdistan. Workshopbegeleider René de Rooze, die de ateliermiddag begeleidt, verstaat ze niet, maar een ander meisje vertaalt het in haar moedertaal. Ze hebben plezier met elkaar. Zo’n veertig kinderen van allerlei nationaliteiten tuigen die middag de grote houten kerstboom op met hun tekeningen en plakwerkjes. Daarna gaan ze weer naar hun ouders in de houten woningen op het azc-terrein

 

De nieuwe belastingtarieven voor 2015

Hierbij hebben we de meest voorkomendetarieven voor u op een rijtje gezet.

 

Geslaagde Kerstmarkt Passiflora

Het afgelopen weekend trok de sfeervolle kerstmarkt van Passiflora vele bezoekers.

 

Skelterracers op Bedrijfsbezoek bij Philips

Twee stagiaires van ROC Friese Poort afdeling Journalistiek en Fotografie zijn bij de Breeduit voor een werkplekstage. Regelmatig plaatsen we ook items die zij geschreven en gefotografeerd hebben. Deze week schrijft Fokelien Broekstra over het bedrijfsbezoek van skelterteam VHS Singelland bij Philips Drachten.

Speeltoestellen uitgepakt

Ze stonden afgelopen zaterdag als kadootjes ingepakt. De nieuwe speeltoestellen achter wijkcentrum De Utwyk. Na een seintje van wethouder Van der Leck was het de eer aan de kinderen uit wijk De Swetten om de toestellen uit te pakken.

Werk aan riolering Buitenstvallaat

Een deel van het Buitenstvallaat is inmiddels voorzien van nieuwe riolering. Aannemer Thomassen heeft in de afgelopen weken ter hoogte van de huisnummers 4 tot en met 14 de oude riolering vervangen. Na de jaarwisseling is het deel vanaf nummer 14 tot aan De Werf aan de beurt. Van begin januari tot begin april werkt Thomassen aan deze klus. Tijdens de werkzaamheden blijft een deel van de rijbaan open voor zodat bestemmingsverkeer kan passeren.

Langere afsluiting De Drift

Voor de bouw van de tweede fase van het Raadhuisplein is een langere periode nodig dan gepland. Daarom wordt De Drift, tussen entree parkeerterrein De Marke en de nieuwe zuidelijke entree van de parkeergarage Raadhuisplein, langer afgesloten voor het doorgaande autoverkeer.

 

Actietarief parkeergarage verlengd

Het actietarief voor de P-garage Raadhuisplein (2 uren betalen voor de hele dag parkeren) wordt verlengd tot 1 juli 2016. Het dagtarief voor de P-garage Raadhuisplein is voor 2015 dus maximaal € 2,50. Dit actietarief geldt niet voor de P-garage Van Knobelsdorffplein.

Eerste beweegprogramma's voor hersenletsel in Friesland

Edwin van der Sar reikt certificaat uit aan Bewegingscentrum Leeuwarden en Drachten

 Bewegingscentrum Drachten en Bewegingscentrum Leeuwarden ontvingen afgelopen zaterdag het certificaat 'Hersenletsel'. Hiermee zijn het de eerst e Fit!Vak Preventiecentra in het Noorden die mensen met niet-aangeboren hersenletsel een sportprogramma op maat bieden. Edwin van der Sar en zijn vrouw Annemarie overhandigden het certificaat.

 

 

24 uurs-lesmarathon voor eigen project in Nepal

Studenten van Techniek, Zorg en Welzijn en Audiovisuele Productie van ROC Friese Poort vertrekken in februari 2015 vier weken naar Nepal om daar praktische hulp te bieden aan de plaatselijke bevolking. Om voldoende geld in te zamelen om bepaalde doelen te realiseren in Nepal laten 100 studenten van ROC FriesePoort zich vanaf donderdag 11 december vanaf 11 uur opsluit en voor de 24-uurslesmarathon in het schoolgebouw aan de Wetterwille.

 

“malaria is een groter probleem dan Ebola, daar sterven jaarlijks erg veel mensen door”

In week 46 las u in de rubriek ‘Drachtsters werken in het buitenland’ over Siep van Sloten uit Drachten. Hij is al drie jaar werkzaam in Sierra Leone als Supervisor Belt Service in de mijnen van Tonkolili en komt na iedere zes weken werken weer drie weken thuis. Op 27 november kwam Siep aan in Drachten om de feestdagen te vieren.

 

 

Ombouwen parkeerautomaten: Dip & Go

De Chipknip verdwijnt op de parkeerautomaten. Daarvoor in de plaats komt 'Dip & Go': een snellere en veiligere manier om te betalen. Maandag 15 december start het ombouwen van de parkeerautomaten. Het ombouwen was al eerder gepland, maar liep vertraging op door technische problemen.

Volgende fase voor Peinder Mieden

Volgende week dinsdag gaat het er over in de gemeenteraad. Tussen Opeinde en Drachten ligt het plangebied voor De Peinder Mieden; een bijzondere ontwikkeling waarbij agrarisch gebied wordt omgezet in openbaar toegankelijk natuurgebied. In dat natuurgebied krijgen maximaal 45 huishoudens de ruimte om een woning te bouwen.

Drachtster Vaart voortvarend van start met bouw woningen

“Elke dag thuiskomen in een vakantiepark, wat wil je nog meer?”

Woensdag 26 november was voor enkele aanstaande bewoners van de Drachtster Vaart een bijzonder moment. De heipalen lagen daar klaar voor het heiwerk van twee projecten met 7 en 8 koopwoningen. Aan de Gerben van Manenstraat werd vrijdagmiddag de eerste paal geslagen.

Jacco Heidsma werkt in Viëtnam:

“Omdat we zes dagen per week werken, is er bijna geen tijd om het land te bekijken”

Met een schildersopleiding van de LTS en een jaar van de Nationale Schildersschool op zak begon de loopbaan van Jacco Heidsma uit Drachten bij een schildersbedrijf in de scheepswerfbranche. Eerst als schilder/spuiter en later als voorman. Na 18 jaar besloot hij als ZZP-er aan de slag te gaan. Eén van de eerste opdrachten werd in China volbracht, om het schilderwerk aan nieuwbouwschepen te volbrengen. Sinds drie jaar werkt Jacco voor Damen Shipyards Gorinchem in Viëtnam.

 

Engelse delegatie bezoekt Expertisecentrum Lymfologie in Nij Smellinghe

Op 20, 21 en 22 november hebben een viertal dermatologen, klinisch genetici en onderzoekers die zijn verbonden aan het St. George’s Hospital in Londen het Drachtster ziekenhuis bezocht. Zij zijn gespecialiseerd in primair lymfoedeem bij kinderen en komen hun kennis delen met de behandelaars van het Expertisecentrum Lymfologie (ECL) Nij Smellinghe.

 

Grasveld poepvrij. Tijd om te spelen!

Ze deden hun stinkende best vorige week. Dankzij een groepje kinderen uit de buurt is het grasveld bij de Sint Jansberg weer vrij van hondenpoep. Dapper ruimden ze flink wat uitwerpselen op. Nu het veld schoon is kunnen de kinderen er weer een balletje trappen of tikkertje spelen zonder in de poep te trappen.

Fietsroute Raadhuisplein

Het Raadhuisplein is zo goed als gereed. Op het plein maken alle verkeersdeelnemers gebruik van dezelfde ruimte. Fietsers, voetgangers, automobilisten moeten hier rekening met elkaar houden.

Ouderen en cultuur: goede combi

Het Fonds voor Cultuurparticipatie trekt de komende maanden met de Karavaan 'Kunst voor het Leven' het land in om met mensen te spreken die betrokken zijn bij het ontwikkelen van beleid en projecten op het terrein van ouderen en cultuur.

Foto: Harry Blokzijl

“Jammer dat geld bepalend is voor wie deze nieuwe behandeling krijgt”

Gea Slange-Wijma geniet van elke dag door levensverlengende T-DMI behandeling

Hoera, het is vandaag! Het is de lijfspreuk van Gea Slange-Wijma uit Drachten geworden. “Ik zag het een keer in de krant en dacht: zo is het, dit past bij mij .” Sinds twee weken staat deze slogan ook op de Wensmuur aan de Stationsweg. Achter Gea haar lijfspreuk gaat een bijzonder verhaal schuil. 

KWF Kankerbestrijding afdeling Smallingerland

Drie bestuursleden van de nieuwe KWF afdeling Smallingerland hebben op 12 november hun handtekening gezet en zijn daarmee formeel in functie getreden.

Huldiging vader en dochter Tjoelker door wethouder Nieske Ketelaar

Gosse en Anita Tjoelker wonnen twee weken geleden, samen met hun team, het Nederlands kampioenschap op de Bakkersvakwedstrijd in Drachten. De gemeente huldigt vaker inwoners die een bijzondere prestatie op hun naam hebben staan.

Wat wordt de beste klimaatstraat van Nederland?

De gemeente Smallingerland doet dit jaar mee aan het HIER Klimaatstraatfeest; een landelijke energiebesparingswedstrijd waarbij afzonderlijke straten de strijd met elkaar aangaan. Welke straat is het energiezuinigst en wordt de beste klimaatstraat van Nederland?

Bekeuring door It Fryske Gea

De buitengewone opsporingsambtenaren (boa's) van 'it Fryske Gea' lopen tegen het probleem aan dat zij vaak overtredingen constateren van de Algemene Plaatselijke Verordening van de gemeente Smallingerland, maar niet bevoegd zijn om hierop te handhaven. Dat is vanaf nu anders.

Buitenlandse werkers op weg helpen

Smallingerland neemt vanaf nu deel in het International Welcome Centre North (IWCN), gevestigd in Groningen en bedoeld om buitenlandse kenniswerkers te helpen met een vlotte afhandeling van procedures en met informatie over de regio waar ze komen te werken. Daar is vanuit Philips en het Innovatiecluster Drachten veel vraag naar.

Het Snoephuys brengt nostalgische gevoel terug in centrum Drachten

Drachten is sinds twee weken verblijd en verrijkt met een nieuwe winkel in Oud-Hollandse stijl waar vrijwel alle soorten snoep, ook enkele suikervrij, te koop zijn. Maar ook koffie en thee wordt in de zaak geschonken met heerlijk vers gebak.

Foto : Fokelien Broekstra

Voorbijgangers staan even stil op de Stationsweg bij Wensmuur

 

Fietsers stapten af, voetgangers stonden stil, monden vielen open van verbazing en verwondering. Een grote wens van het bestuur en directie van uitvaartvereniging De Laatste Eer in Drachten ging 8 november ook in vervulling.

 

Siep van Sloten werkt (veilig) in Sierra Leone

“We worden dagelijks gecontroleerd, maar de situatie is hier rustig”


Het Nederlandse marineschip Karel Doorman is vorige week uit de haven van Den Helder vertrokken met bestemming Sierra Leone waar Ebola heerst. Het marineschip vervoert vele kilo’s hulpgoederen en groot materieel. 
Verzoek/oproep voor Agenda-berichten en kerkdiensten

Voor de opgave van activiteiten/exposities/muziek en film voor de Agenda-pagina kunt u uitsluitend mailen naar agenda@debreeduit.nl Dit geldt ook voor de reguliere kerkdiensten. Opgave uiterlijk twee weken voor de verschijning van de Breeduit waarvoor het bericht bestemd is. De redactie maakt een keuze uit het aanbod, waaraan geen rechten kunnen worden ontleend.