Debat en besluit detailhandelsvisie verschoven

Wat een inhoudelijk debat had moeten worden werd dinsdagavond tijdens de gemeenteraadsvergadering een discussie over het wél of níet bespreken van de detailhandelsvisie. Raad en college verschilden zo sterk van mening over de te volgen procedure, dat na enkele schorsingen werd besloten om het debat en de besluitvorming op te schorten. Dinsdag 3 februari staat de detailhandelsvisie opnieuw op de raadsagenda.

Winterwerk vordert gestaag

Er kon in de afgelopen periode goed doorgewerkt worden aan het openbare groen in onze gemeente. Dit 'winterwerk' komt bij vorst en sneeuw stil te liggen, maar in deze zachte winter kunnen de mannen van het groenonderhoud tot nu toe prima doorwerken.

Bloemen en felicitaties voor Het Spijshuys

Simon en Isabella Lamsma wisten eind vorig jaar met hun restaurant Het Spijshuys een BIB Gourmand binnen te slepen. Voor burgemeester Van Bekkum reden het echtpaar afgelopen vrijdag in het zonnetje te zetten. Een BIB Gourmand is een kwalificatie die Michelin toekent aan restaurants met een uitstekende prijs-kwaliteitverhouding. Het restaurant kreeg de prijs voor de 15e keer, voor de familie Lamsma is het de eerste keer sinds zij in 2014 Het Spijshuys overnamen.

Regisseur Ursul de Geer twee keer in Drachten!

Op donderdag 22 januari komt regisseur Ursul de Geer naar boekhandel Van der Velde aan het Raadhuisplein, om een lezing te geven over zijn laatste toneelbewerking Stoner.

 

Eerste Klinkedin 2015 druk bezocht

De nieuwjaarsbijeenkomst van de Ondernemersvereniging Drachten (tevens de eerste Klinkedin van 2015) was een groot succes. De aanwezigen werden toegesproken door plaatsvervangend voorzitter van de OVD, Han de Lange, en door burgemeester van Bekkum die inging op de gebeurtenissen in Parijs. De volgende Klinkedin vindt plaats op donderdag 5 februari

5-jarig jubileum Netwerk Vrouwelijke Ondernemers

Een aantal jaren geleden organiseerde de gemeente informatiebijeenkomsten voor vrouwelijke ondernemers. Uit deze bijeenkomsten is het netwerk Vrouwelijke Ondernemers Noord Nederland ontstaan. Dit netwerk viert nu zijn 5-jarig jubileum.

Smallingerland iets gegroeid in 2014

Het inwonertal van de gemeente liet in 2014 een kleine groei zien. Stonden er op 1 januari van het vorige jaar 55.475 personen geregistreerd, op 31 december waren dat er 55.635. Er werden binnen Smallingerland 552 baby’s geboren, 466 personen overleden. De gemeente verwelkomde 2.715 nieuwe inwoners. 2.614 mensen verhuisden naar een andere gemeente. Met een geboorteoverschot van 86 en een vestigingsoverschot van 74 personen nam de bevolking in 2014 toe met in totaal 160 personen.

Ligt de beste klimaatstraat van Nederland in Smallingerland?

Al ruim tweeduizend Nederlandse straten hebben zich aangemeld voor het HIER Klimaatstraatfeest. Het Klimaatstraatfeest is een landelijke energiebesparingswedstrijd waarbij buren gezamenlijk acties bedenken en uitvoeren om energie te besparen en aan een beter klimaat te werken

Op donderdag en zaterdag niet parkeren op maaiveld Raadhuisplein

Voortaan kan op donderdag en zaterdag niet meer geparkeerd worden op het Raadhuisplein. Het plein zal op deze dagen ter hoogte van de bibliotheek/Mediamarkt worden afgezet.

 

Grootkoor Friesland zoekt koorleden voor voorjaarsproject

Grootkoor Friesland luidt het v oorjaar in met een sprankelend voorjaarsproject. Zing ook mee in het voorjaarsproject van het Grootkoor, Het Grootkoor is bestemd voor dames en heren vanaf 18 jaar en ouder.

 

Robbert Smit wint één jaar lang gratis knippen

Creativo Haarmode vierde vorig jaar het zilveren jubileum. Eén van de jubileumacties van dit 25-jarig bestaan was voor de klanten van de bekende kapperszaak aan de Noordkade in Drachten. Door inschrijving op een lijst maakten klanten kans op een jaar lang gratis knippen. De trekking vond eind december plaats uit de inschrijving van 400 deelnemers. De winnaar is Robbert Smit uit Drachten geworden. Hij kan een jaar lang langskomen om kosteloos zijn kapsel te laten knippen. Op de foto overhandigd haarstyliste Catalina Offringa op 3 januari de prijs aan Robbert Smit, die daar duidelijk erg blij mee is.

 

inschrijving Open Bedrijvendag 2015 gestart

De inschrijving voor de tweede editie van de Open Bedrijvendag op zaterdag 7 maart is gestart. Bedrijven in de Gemeente Smallingerland die willen meedoen kunnen zich inschrijven bij de Ondernemers Vereniging Drachten (OVD)

Veel gestelde vragen over inzameling plastic, blik en drankkarton

Werk aan de Lawei

Het werk aan de Lawei gaat verder. Bouwgroep Friso uit Sneek is sinds afgelopen maandag bezig aan de voorzijde van het gebouw en aan de achterzijde waar de nieuwbouw verrijst met het herstellen van gebreken en het afbouwen.

Stremming Robijnekamp

Er wordt druk gewerkt in Noord-Oost. Binnenkort starten de werkzaamheden op de Robijnekamp. Hiervoor is het nodig om de straat af te sluiten voor al het verkeer. De stremming gaat deze week in en duurt tot augustus 2015. Dan zijn de eerste nieuwe woningen klaar. Ook het looppad tussen de Schwartzenberghlaan en de Geelgorsstraat is gedurende deze periode afgesloten.

Herstelwerk beschoeiing Grietmansrak

De beschoeiing in het Grietmansrak aan de kant van de Veenhoop is in een slechte staat. Dit gaat de gemeente herstellen. Door waterslag en op sommige plekken het ontbreken van de beschoeiing brokkelt de oever langzaam af.

Hoofdbrug op de Veenhoop weer geopend

Er is weer een mijlpaal bereikt in het project heropening Polderhoofdkanaal. De Hoofdbrug op de Veenhoop is weer geopend voor verkeer. Er is de afgelopen periode hard gewerkt om de subsidiedeadline te halen: het kanaal moest technisch bevaarbaar zijn vóór 1 januari. Dat is gelukt.

 

Foto: Marjan Jacobi

Eerste museumstuk geplaatst in Museum Oudega

Met de komst van de authentieke kast van Wietske van Hattum de Vries uit Oudega ontving de museumruimte in het multifunctioneel centrum in het Smallingerlandse Oudega afgelopen zaterdag haar eerste officiële museumstuk.

 

Gediplomeerd en gezond

Tien weken lang, twee keer per week zijn acht kinderen boven een gezond gewicht samen met hun ouders bezig geweest met het nieuwe leefstijlprogramma LEFF (Lifestyle, Energy, Fun & Friends). Ze waren heel enthousiast. De kinderen vertelden, na afloop van de diploma-uitreiking door wethouder Marja Krans, dat LEFF zo leuk is omdat je lekker beweegt en je er nieuwe vrienden bij krijgt. In het voorjaar 2015 start (onder voorbehoud) een nieuwe LEFFgroep. Wie hiervoor interesse heeft kan informatie vinden of zich aanmelden via www.cjgsmallingerland.nl.

Geen ster

Vorige week las u in het bericht over het plaatsen van de kerstboom op het Laweiplein dat de kerstster op de fietsbrug De Slinger wél was geschrapt. Dat was iets te kort door de bocht. De kerstverlichting op de brug ontbreekt dit jaar omdat er momenteel reparatiewerk aan één van de pijlers wordt gedaan. De particuliere initiatiefnemers die voor het overgrote deel zorgen voor het mogelijk maken van deze verlichting vonden het bovendien geen goed idee om feestelijk decemberlicht aan te brengen op een plek waar eerder dit jaar een eenzijdig ongeval met dodelijke afloop plaatsvond. Volgend jaar bekijken we de mogelijkheden opnieuw.

 

Voorkom vastgevroren gft

In de winter kan de inhoud van uw rolemmer vast vriezen. Als gevolg hiervan kan vooral de gft-rolemmer soms niet worden geleegd. Hieronder een aantal tips, die voorkomen dat uw afval in de rolemmer vast blijft zitten:

Leerlingenvervoer naar Javo

Het taxibedrijf Javo uit Drachten mag tot 1 augustus 2015 het leerlingen- en gym-/zwemvervoer uitvoeren. Dit onder dezelfde voorwaarden als in de overeenkomst met Taxi Oenema waren opgenomen.

Restaurant De Koriander krijgt felicitaties

Wethouder Nieske Ketelaar bracht vorige week bloemen en felicitaties naar het echtpaar Jan en Corry Gaastra van restaurant De Koriander. Ze hebben voor de zestiende keer hun Michelinster behouden.

 

Bomen en steiger langs de vaart

Op 1 december is de aannemer gestart met het planten van de lindebomen in het centrum van Drachten, tussen de Oude Nering en het carillon. Het metselwerk van de kademuur op de zuidzijde is in volle gang. Ook de palen van de steiger aan de noordzijde zijn aangebracht. Voor de kerst volgt de bestrating tussen de kademuur en de rijbaan aan de zuidzijde.

Plastic blik en drankkarton in 1 zak

Vanaf 2 januari a.s. mogen ook blik en drankkarton in de speciale plastic hero zak. Het inzamelen van plastic is in onze gemeente zeer succesvol. Nu blik en drankkarton samen met het plastic ingezameld kan worden, kunnen we nog gemakkelijker besparen op het dure grijze restafval.

Deel van De Bolder afgesloten

Aan De Bolder wordt gewerkt aan het riool. Het gaat om het zuidelijkste deel van De Bolder. Dit gedeelte is vanaf de Hemmen afgesloten en alleen via De Meerpaal of Loswal te bereiken. De verwachting is dat de werkzaamheden een week duren.

Ledverlichting voor lantaarnpalen

Provincie Fryslân wil bewuster omgaan met openbare verlichting langs provincialewegen: alleen verlichten waar nodig.

 

Werk aan nieuwe brug Drachtstervaart

Op het kruispunt Moleneind – Tjalling Wagenaarstraat wordt druk gewerkt aan de toekomstige brug over de Drachtstervaart.


 

Veilig hekwerk ecostation De boeg
 

Bij het ecostation aan De Boeg zijn hekken geplaatst bij de containers waar bezoekers het afval in kwijt kunnen. Hiermee willen we de dienstverlening verbeteren en voldoen aan alle eisen. Vorig jaar hebben we het terrein van ecostation De Hemmen heringericht. Dit jaar was het terrein aan de Boeg aan de beurt. Het ziet er netjes uit en is veiliger. Gaat u de schuur opruimen? Bij het ecostation kunt u gescheiden afval gemakkelijk kwijt. Kom gerust even kijken hoe het geworden is.

Werkzaamheden brug op schema

Sinds 5 januari is het verkeer in noordzuid richting op de Tjalling Wagenaarstraat – Oliemolenstraat volledig gestremd in verband met de bouw van de brug. De aannemer is druk bezig met het plaatsen van een betonnen opzetwand aan de noordzijde en het plaatsen van de stalen damwand aan de zuidzijde. Daarna volgt het metselwerk.

It Maitiidslibben Fries Damkampioen!

De basisschool It Maitiidslibben uit Opeinde is tijdens de finales van het Fries Damkampioenschap voor basisscholen uit Friesland in Ureterp ongeslagen kampioen geworden bij de pupillen.

 

Waterpolointerland dames in De Welle

Dinsdag 27 januari vindt in zwembad De Welle de waterpolo-interland plaats tussen Nederland en Duitsland. De organisatie is in handen van de Stichting Waterpolo Fryslân. De KNZB benaderde de Stichting Waterpolo Fryslan, omdat die speciaal in het leven is geroepen om grote nationale- en internationale evenementen naar het Noorden te halen.

 

Janne Schra met Noordpool Orkest op nieuw Laweipodium

Schouwburg De Lawei is bekend terrein voor het Noordpool Orkest o.l.v. dirigent Reinout Douma. Op woensdag 28 januari sluit het orkest samen met Janne Schra, de bijzondere concertreeks ‘Vasalis’ af op het gloednieuwe podium van De Lawei.

 

Jonge bestuurders krijgen bewustwordingcursus

Op maandag 12 januari waren op het Drachtster Verkeers Educatie Centrum jongeren van Stichting Responsible Young Drivers (RYD) aanwezig om de cursisten van verschillende Friese rijscholen bewust te maken van de gevaren van alcohol- en drugsgebruik in het verkeer.

 

Thema Gezonde basis project op basisschool De Swetten

Vier studenten van de afdeling Sport, Gezondheid & Management van de Hanzehogeschool Groningen organiseerden vorige week een sportdag met het thema ‘Gezonde basis’ voor groep 5/6 van de basisschool De Swetten.

 

Acties studenten ROC Friese Poort voor Nepal

Op 12 februari gaan elf studenten van de afdelingen Techniek, Zorg en Welzijn en AVP (Audiovisuele Productie) van ROC Friese Poort een maand naar Nepal (Sauraha), om daar de plaatselijke bevolking praktische hulp aan te bieden. Het project zal gefilmd worden door studenten AVP. Een kort overzicht van alle acties die de studenten tot nu toe hebben gehouden.

 

“Elke reis weer een uitdaging om dat familiegevoel te creëren!”

“Reizen zit gewoon in mij, ik kan daar niet zonder. Aan de andere kant is thuiskomen in Drachten voor mij ook weer heerlijk en kan ik tot mijzelf komen na de drukke reisperiode”, vertelt Truus Huizinga uit Drachten. Want vakantie heeft Truus natuurlijk niet als reisleidster op de busreizen langs vele Europese steden, voor haar werkgever Cosmos.

 

Mantelzorgcompliment vervalt

Mantelzorgers die intensief en langdurig voor iemand anders zorgen, konden in 2014 een financiële bijdrage van €200 krijgen van de regering. Dit mantelzorgcompliment moest worden aangevraagd bij de Sociale Verzekeringsbank en werd na goedkeuring door het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) door de SVB uitbetaald. De gemeente speelde hierin geen rol.

 

Al ingeschreven voor Open Bedrijvendag 2015?

De inschrijving voor de tweede editie van de Open Bedrijvendag op zaterdag 7 maart is gestart. Bedrijven in de gemeente Smallingerland die willen meedoen kunnen zich nog inschrijven bij de Ondernemers Vereniging Drachten (OVD).

Lawei herrijst langzaam maar zeker

De Lawei komt langzaam weer tot leven. Alle inspanningen zijn er de afgelopen maanden op gericht geweest om de Lawei ruimte voor ruimte te kunnen gebruiken. In december de grote zaal en de grote foyer, waardoor grote voorstellingen van onder meer Brigitte Kaandorp en Jochem Meyer voor het eerst sinds de start van de vernieuwbouw volle zalen trokken, als vanouds.

 

Inspectie: beleid Smallingerland voldoende, meer aandacht voor verbetering uitvoering

De gemeente Smallingerland heeft - met uitzondering van een actuele risico-inventarisatie- voldoende beleid geformuleerd over psychosociale arbeidsbelasting. Wel moet er aandacht komen voor verbeteringen in de uitvoering en borging van het beleid. Dat concludeert de Inspectie van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in een brief aan het college na een onderzoek naar het beleid, de uitvoering en de maatregelen op het gebied van psychosociale arbeidsbelasting binnen de gemeentelijke organisatie van Smallingerland. Het onderzoek heeft zich gericht op de punten ‘ongewenste omgangsvormen’ en ‘agressie en geweld’.

Werken met hout in nieuwe ZWAT-werkplaats

Een dagbesteding met zorg op maat: de ZWAT werkplaats. Wethouder Jos van der Horst opende vorige week de werkplaats aan het Moleneind ZZ. Eigenaar Marc Post huurt de ruimte van woningcorporatie Accolade. Van maandag tot en met zaterdag wordt hier gezaagd, geschaafd, getimmerd en geschilderd door mensen tussen de 12 en 65 jaar met een geestelijke of lichamelijke beperking.

Nieuw groen voor deel Schwartzenberghlaan

Als onderdeel van de wijkvernieuwing Noord-Oost staat begin volgend jaar de sloop van een aantal woningen aan de Schwartzenberghlaan op de planning. Het gaat om de huizen tussen de Lijsterstraat en Torenstraat.

Proef: ophangsysteem voor de plastic hero zakken

De gemeente Smallingerland start een proef met ‘kroonringen’: dit zijn ringen met haakjes die om lantaarnpalen bevestigd worden. De kroonringen zijn bedoeld om zakken met ingezameld plastic afval aan op te hangen op de inzameldag.

Veel sportplezier tijdens 7e Hart in Friesland G-zaalvoetbaltoernooi

Afgelopen zaterdag organiseerde sportstichting VDS Dol-Fijn het 7e Hart in Friesland G-zaalvoetbaltoernooi.

 

Schoolfruitproject voor 18 weken ook in Drachten

Vanaf dinsdag 6 januari, gedurende 18 weken, krijgen vele basisschoolleerlingen in Nederland gratis fruit en groente tijdens de fruitpauze op school. “Het team van De Kameleon vindt een gezonde leefwijze heel belangrijk voor de ontwikkeling van de kinderen en heeft zich daarom aangemeld voor de EU schoolfruitactie”, aldus directeur Marten van der Kamp

 

“Wij vernielen niks, maar willen wel graag een bankje hier”

 Drie keer per dag spreken ze elkaar meestal. Eerst onder het Carillon. Eind van de middag treffen ze elkaar rond het kruispunt van De Kaden en de Torenstraat tegenover café Pietje Bel. “We nemen eerst de overlijdensadvertenties door, want helaas, we verliezen zo langzamerhand nogal wat bekenden en vrienden op onze leeftijd.” De 'hangoudergroep' van Drachten heeft ook een grote wens. “Een bankje voor ons zou hier niet misstaan.”

 

“Mijn roots op toneel- en muzikaal gebied liggen eigenlijk in Drachten”

Oud-leerling De Meldij is acteur in Waanzinnig Gedroomd én Soldaat van Oranje

Niels Gooijer is één van de vijf volwassen acteurs van de familiemusical Waanzinnig Gedroomd, die op woensdagmiddag 21 januari in De Lawei op het programma staat. Niels leerde in zijn jeugd de basis voor toneelspelen op de muziekschool De Meldij. “Vanaf mijn 12e jaar kreeg ik de eerste toneellessen voor de musicals, die werden uitgevoerd in schouwburg De Lawei. En ik kreeg ook pianoles op de Meldij” Een boeiend interview met deze 28-jarige acteur, die dit jaar zelfs weer de hoofdrol in Soldaat van Oranje speelt!

 

Water iets later in de vaart

Vorige week berichtten wij dat het water van de Drachtstervaart binnenkort in het centrumdeel van het Moleneind zou staan. Bij het weghalen van het oude riool en het uitdiepen van de vaart trof de aannemer echter verontreinigd slib aan. De aanwezige verontreiniging is niet gevaarlijk voor de omgeving. Door de bouwhekken om het werk is de verontreiniging voor het publiek niet toegankelijk.

Meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling

Per 1 januari 2015 houden het huidige Advies- en Meldpunt Kindermishandeling en het Advies- en Steunpunt Huiselijk Geweld op te bestaan. Zij gaan samen op in Veilig Thuis, één laagdrempelig meldpunt voor burgers en professionals voor vragen, adviezen en meldingen rondom huiselijk geweld en (vermoedens van) (kinder)mishandeling.

Hoe zit het met De Centrale As?

In 2012 startten de werkzaamheden aan De Centrale As, de nieuwe weg tussen Dokkum en Nijega. Er wordt gewerkt van noord naar zuid, dus via de gemeenten Dongeradeel, Dantumadiel en Tytsjerksteradiel richting Smallingerland. In Smallingerland zal de weg straks aansluiten op de N31. De weg is onderdeel van een groter project waarbij de hele regio een impuls krijgt.

Geef voorrang bij zebrapad en voorkom boete

In de volksmond noemen we het een zebrapad maar volgens de wet heet het een voetgangersoversteekplaats. Bestuurders (naast automobilisten dus ook fietsers) moeten voetgangers en bestuurders van een gehandicaptenvoertuig altijd voor laten gaan als die een zebra willen oversteken of op het punt staan deze over te steken.

 

Kunstgrasvelden voor Graspiepers en vv Drachten

Hockey Club de Graspiepers aan de Sportlaan in Drachten krijgt twee nieuwe kunstgrasvelden. Ze vervangen het 23 jaar oude zandveld en het waterveld. Met allerlei acties hebben de leden 45.000 euro ingezameld om een kwart van de aanlegkosten te kunnen betalen. De club betaalt 134.250 euro en de gemeente 402.750 euro.

Water weer vrij van bagger

Op 19 januari start aannemer Jelle Bijlsma BV met het baggeren van de sloten en vijvers in Oudega, Drachtstercompagnie en een deel van de Folgeren.

Kerstboom ingeleverd en winnende lootje in bezit?

Veel mensen leverden in de afgelopen week hun kerstboom in bij het wijk-,dorpsbeheer, het ECO-station, een school of vereniging. In totaal werden ruim 1300 bomen ingezameld.

jubilerende VDS Dol-Fijn in the picture met jubileumkrant en vele activiteiten

Oproep aan oud-vrijwilligers voor reünie op 13 juni 2015

Sportstichting VDS Dol-Fijn Drachten bestaat inmiddels 35 jaar.Tussen Kerst en Oud & Nieuw werd huis-aan-huis een jubileumkrant uitgegeven. Naast de rijke historie van de stichting kwamen trainer Henk de Jong en Foppe de Haan uitgebreid aan het woord in de jubileumkrant.

 

 

“Als je het ijskoude water voelt, schrik je toch even behoorlijk!”

Onze stagiaire Fokelien Broekstra deed voor de tweede keer mee aan de Nieuwjaarsduik in Drachten. Vorig jaar was ze de eerste die in het water sprong. “Zo’n nieuwjaarsduik is vooral gezellig. Heel veel mensen langs de kant die dit jaar kwamen kijken. De warming-up bestaat uit een dansje met dansinstructrice Liam van the Sportsclub. Maar daarna dus de sprong in het water. Verstand op nul, maar dat geeft wel een knal hoor, héél koud!”

 

Foto: Tino Broekstra

Nieuwbouw. Waar laten we de auto?

In Smallingerland zijn voortdurend initiatieven voor ruimtelijke ontwikkelingen. Deze ruimtelijke ontwikkelingen betekenen vaak dat er ook meer vraag is naar parkeerplek. Daarvoor heeft het college nu regels opgesteld. Hoeveel parkeerplekken moeten er zijn bij een nieuwbouwwoning, hoeveel bij een winkel, enzovoorts.

 

Pas op: overstekende otters

It Fryske Gea en ander e natuurorganisaties zijn heel blij da t de otter weer terug is in Nederland. Maar op bepaalde plekken is te voorzien dat de dieren daar de weg gaan oversteken en dus groot risico lopen om overreden te worden.

 

Peinder Mieden start nieuwe jaar met open inschrijving

Voor de kopersvereniging van het woonproject Peinder Mieden is het nieuwe jaar goed begonnen. Tijdens de openbare inschrijving op zaterdag 3 januari, met wandeling door het gebied en als afsluiting een kop snert, meldde zich een nieuwe gegadigde als koper en bewoner van dit unieke woonproject.

jaarwisseling: relatief rustig

De jaarwisseling is in de gemeente Smallingerland relatief rustig verlopen. Er waren geen noemenswaardige incidenten, al is er wel weer schade, in totaal voor de gemeente zo’n 23.000 euro. Ter vergelijking: vorig jaar bedroeg de schade zo’n 36.000 euro.

Polderhoofdkanaal is doorvaarbaar

Opgetogen en blije gezichten bij een laatste officiële moment in het afgelopen jaar. Op 30 december kon projecttrekker gemeente Opsterland laten zien dat het Polderhoofdkanaal langs Nij Beets en De Veenhoop technisch doorvaarbaar is. De sluizen werken, de bruggen zijn gebouwd.

Foto Marjan Jacobi

2015: jier fan ‘t Smellingerlânskip

Al voor de vijfde keer is de gemeente in 2015 medeorganisator van een cultuurhistorisch jaar. 2015 wordt het ‘Jier fan ‘t Smellingerlânskip’. Het eerste cultuurhistorische jaar vond in 2009 plaats en stond in het teken van archeologie met dokter Siebenga als boegbeeld. 2010 was het Rink van der Veldejaar met literatuur als gemene deler gevolgd door het Rinsemajaar en het zeer succesvolle skûtsjejier in 2013.

“Het trainen in een groepsamenstelling geeft mij veel stimulans en motivatie!”

Sportschool Ebert startte een maand geleden in samenwerking met studenten van de Hanzehogeschool een beweegprogramma voor mensen met Diabetes type 2 en Obesitas. Op deze manier begeleiden ze zo optimaal mogelijk patiënten die hun leefstijl willen veranderen.

 

Balthasar ontmoet....?!

In de tijdelijke locatie van schouwburg De Lawei heeft ook de kunstminnende pup van de Galerij gelukkig een plekje gevonden. Totdat de nieuwe Galerij wordt geopend, volgen we in de Breeduit nog steeds de belevenissen van Balthasar.

 

Folien Brouwer wint schilderij van Rienk van Houten

Enkele weken geleden heeft de Drachtster kunstenaar Rienk van Houten tussen het publiek een schilderij gemaakt. Dit vond plaats bij kunstuitleen Veenstra aan het Moleneind in Drachten. Dit was de vijfde keer dat Van Houten een zogenaamde “Live @ Veenstra” performance gaf. Daarom had Veenstra een prijsvraag bedacht en stelde daarvoor een van de eerdere werken van Rienk ter beschikking.

 

Biljartclub DC Drachten renoveert biljartzaal

De biljartvereniging Drachten, speciaal voor 50+-ers, heeft inmiddels ruim 100 leden en bestaat ruim 40 jaar. Het ‘clubhuis’ is gevestigd op de eerste verdieping @Holdert, naast de bibliotheek. Ook een biljartvereniging stuit op praktische problemen in hun bestaan. Voorheen werd namelijk op vier kleine en twee grote biljarts gespeeld, maar de vraag van de leden werd steeds groter om alleen op grote biljarts te spelen.

 

Stichting de Vrolijkheid zet zich in voor kinderen en jongeren op de Nederlandse asielzoekerscentra

“Kinderen kunnen hier even kind zijn en hun talenten ontwikkelen”

Een meisje van ongeveer acht jaar zit rustig te knippen en te plakken. Eén dag woont ze nog maar in het azc Drachten, net aangekomen vanuit het verre Koerdistan. Workshopbegeleider René de Rooze, die de ateliermiddag begeleidt, verstaat ze niet, maar een ander meisje vertaalt het in haar moedertaal. Ze hebben plezier met elkaar. Zo’n veertig kinderen van allerlei nationaliteiten tuigen die middag de grote houten kerstboom op met hun tekeningen en plakwerkjes. Daarna gaan ze weer naar hun ouders in de houten woningen op het azc-terrein

 

Waarschuwingsborden: overstekende otters

It Fryske Gea gaat weggebruikers waarschuwen voor overstekende otters. Bij de Jan Durkspolder is een plek waar otters oversteken en daarbij veel risico lopen.

De nieuwe belastingtarieven voor 2015

Hierbij hebben we de meest voorkomendetarieven voor u op een rijtje gezet.

 

Geslaagde Kerstmarkt Passiflora

Het afgelopen weekend trok de sfeervolle kerstmarkt van Passiflora vele bezoekers.

 

Skelterracers op Bedrijfsbezoek bij Philips

Twee stagiaires van ROC Friese Poort afdeling Journalistiek en Fotografie zijn bij de Breeduit voor een werkplekstage. Regelmatig plaatsen we ook items die zij geschreven en gefotografeerd hebben. Deze week schrijft Fokelien Broekstra over het bedrijfsbezoek van skelterteam VHS Singelland bij Philips Drachten.

Website Nieuwe Verkeerstuin Drachten!

Elk jaar bezoeken ruim 700 kinderen van de basisscholen uit de gemeente Smallingerland de Verkeerstuin in Drachten. De verkeerstuin is te vinden op het terrein van (kinderboerderij) De Naturij.

Speeltoestellen uitgepakt

Ze stonden afgelopen zaterdag als kadootjes ingepakt. De nieuwe speeltoestellen achter wijkcentrum De Utwyk. Na een seintje van wethouder Van der Leck was het de eer aan de kinderen uit wijk De Swetten om de toestellen uit te pakken.

Werk aan riolering Buitenstvallaat

Een deel van het Buitenstvallaat is inmiddels voorzien van nieuwe riolering. Aannemer Thomassen heeft in de afgelopen weken ter hoogte van de huisnummers 4 tot en met 14 de oude riolering vervangen. Na de jaarwisseling is het deel vanaf nummer 14 tot aan De Werf aan de beurt. Van begin januari tot begin april werkt Thomassen aan deze klus. Tijdens de werkzaamheden blijft een deel van de rijbaan open voor zodat bestemmingsverkeer kan passeren.

Langere afsluiting De Drift

Voor de bouw van de tweede fase van het Raadhuisplein is een langere periode nodig dan gepland. Daarom wordt De Drift, tussen entree parkeerterrein De Marke en de nieuwe zuidelijke entree van de parkeergarage Raadhuisplein, langer afgesloten voor het doorgaande autoverkeer.

 

Actietarief parkeergarage verlengd

Het actietarief voor de P-garage Raadhuisplein (2 uren betalen voor de hele dag parkeren) wordt verlengd tot 1 juli 2016. Het dagtarief voor de P-garage Raadhuisplein is voor 2015 dus maximaal € 2,50. Dit actietarief geldt niet voor de P-garage Van Knobelsdorffplein.

Eerste beweegprogramma's voor hersenletsel in Friesland

Edwin van der Sar reikt certificaat uit aan Bewegingscentrum Leeuwarden en Drachten

 Bewegingscentrum Drachten en Bewegingscentrum Leeuwarden ontvingen afgelopen zaterdag het certificaat 'Hersenletsel'. Hiermee zijn het de eerst e Fit!Vak Preventiecentra in het Noorden die mensen met niet-aangeboren hersenletsel een sportprogramma op maat bieden. Edwin van der Sar en zijn vrouw Annemarie overhandigden het certificaat.

 

 

24 uurs-lesmarathon voor eigen project in Nepal

Studenten van Techniek, Zorg en Welzijn en Audiovisuele Productie van ROC Friese Poort vertrekken in februari 2015 vier weken naar Nepal om daar praktische hulp te bieden aan de plaatselijke bevolking. Om voldoende geld in te zamelen om bepaalde doelen te realiseren in Nepal laten 100 studenten van ROC FriesePoort zich vanaf donderdag 11 december vanaf 11 uur opsluit en voor de 24-uurslesmarathon in het schoolgebouw aan de Wetterwille.

 

“malaria is een groter probleem dan Ebola, daar sterven jaarlijks erg veel mensen door”

In week 46 las u in de rubriek ‘Drachtsters werken in het buitenland’ over Siep van Sloten uit Drachten. Hij is al drie jaar werkzaam in Sierra Leone als Supervisor Belt Service in de mijnen van Tonkolili en komt na iedere zes weken werken weer drie weken thuis. Op 27 november kwam Siep aan in Drachten om de feestdagen te vieren.

 

 

Plastic, blik en drankkarton, daar mag hetzelfde zakje om

Wij zamelen huis-aan-huis plastic verpakkingen bij u in. U gebruikt daarvoor de speciale plastic hero zak. Vanaf 2 januari 2015 kunnen daar ook blik- en drankverpakkingen bij. Samen in 1 zak! In de ecoparkjes zijn de bestaande containers voor plastic vanaf 2015 ook bestemd voor metalen verpakkingen en drankverpakkingen. Met gemak in één zak, wat mag erbij?

Ombouwen parkeerautomaten: Dip & Go

De Chipknip verdwijnt op de parkeerautomaten. Daarvoor in de plaats komt 'Dip & Go': een snellere en veiligere manier om te betalen. Maandag 15 december start het ombouwen van de parkeerautomaten. Het ombouwen was al eerder gepland, maar liep vertraging op door technische problemen.

budgetteren kun je leren!

Gratis cursus van vijf dagdelen

Wat zijn mijn inkomsten en uitgaven? Hoe orden ik mijn post en administratie? Overzicht in financiën geeft rust. Voor wie dit in de vingers wil krijgen, biedt de gemeente Smallingerland de gratis cursus ‘Budgetteren kun je leren’. Aan de orde komen zaken als zakgeld, kleedgeld, verstandig boodschappen doen en besparingstips.

 

Volgende fase voor Peinder Mieden

Volgende week dinsdag gaat het er over in de gemeenteraad. Tussen Opeinde en Drachten ligt het plangebied voor De Peinder Mieden; een bijzondere ontwikkeling waarbij agrarisch gebied wordt omgezet in openbaar toegankelijk natuurgebied. In dat natuurgebied krijgen maximaal 45 huishoudens de ruimte om een woning te bouwen.

Nieuwjaarsfeest op 1 januari in De Lawei gaat door

kaartverkoop start vandaag!

De gemeente kreeg de afgelopen week al veel vragen over het nieuwjaarsfeest op 1 januari. Gaat het wel door? En wanneer zijn de kaarten er?
We hebben goed nieuws: het feest gaat gewoon door in het deel van De Lawei dat nu in gebruik genomen is: de grote foyer en het podium van de grote zaal.

Drachtster Vaart voortvarend van start met bouw woningen

“Elke dag thuiskomen in een vakantiepark, wat wil je nog meer?”

Woensdag 26 november was voor enkele aanstaande bewoners van de Drachtster Vaart een bijzonder moment. De heipalen lagen daar klaar voor het heiwerk van twee projecten met 7 en 8 koopwoningen. Aan de Gerben van Manenstraat werd vrijdagmiddag de eerste paal geslagen.

ONT in finale Klaas-Jan Huntelaar Foundation

Zaterdag 3e klasser v.v. ONT uit Opeinde is een club in beweging. In 2012 werd de kantine uitgebreid en gemoderniseerd, begin dit jaar werden voor eigen rekening vier nieuwe kleedkamers gebouwd en na de zomer is een tweede kunstgrasveld aangelegd.

Op weg naar de Skelterrace!

Om de techniek onder de aandacht te brengen, hebben zes verschillende scholen van het voortgezet onderwijs, ROC Friese Poort en verschillende bedrijven de handen in een geslagen. Omdat steeds minder leerlingen voor een opleiding kiezen in de techniek is er voor gekozen een gezamenlijk project op te starten.

Gemaakt door : Fokelien Broekstra

Amerikaanse Art Designers geven workshop ROC Friese Poort

De ROC Friese Poort afdeling Game Artist en Vormgever Art & Design kregen donderdag 27 november heel bijzonder bezoek, toen twee Amerikaanse top art designers een workshop gaven. “Werkelijk ongelofelijk!”, zegt Guido Groen, docent op de Friese Poort, die de workshop mede mogelijk gemaakt heeft.

Geschreven door : Danielle van der Heide

Jacco Heidsma werkt in Viëtnam:

“Omdat we zes dagen per week werken, is er bijna geen tijd om het land te bekijken”

Met een schildersopleiding van de LTS en een jaar van de Nationale Schildersschool op zak begon de loopbaan van Jacco Heidsma uit Drachten bij een schildersbedrijf in de scheepswerfbranche. Eerst als schilder/spuiter en later als voorman. Na 18 jaar besloot hij als ZZP-er aan de slag te gaan. Eén van de eerste opdrachten werd in China volbracht, om het schilderwerk aan nieuwbouwschepen te volbrengen. Sinds drie jaar werkt Jacco voor Damen Shipyards Gorinchem in Viëtnam.

 

Engelse delegatie bezoekt Expertisecentrum Lymfologie in Nij Smellinghe

Op 20, 21 en 22 november hebben een viertal dermatologen, klinisch genetici en onderzoekers die zijn verbonden aan het St. George’s Hospital in Londen het Drachtster ziekenhuis bezocht. Zij zijn gespecialiseerd in primair lymfoedeem bij kinderen en komen hun kennis delen met de behandelaars van het Expertisecentrum Lymfologie (ECL) Nij Smellinghe.

 

Grasveld poepvrij. Tijd om te spelen!

Ze deden hun stinkende best vorige week. Dankzij een groepje kinderen uit de buurt is het grasveld bij de Sint Jansberg weer vrij van hondenpoep. Dapper ruimden ze flink wat uitwerpselen op. Nu het veld schoon is kunnen de kinderen er weer een balletje trappen of tikkertje spelen zonder in de poep te trappen.

Starters gecertificeerd

Vijftien ondernemers staan met diploma in de startblokken na een geslaagde ondernemerscursus, aangeboden door de gemeente. In deze cursus zijn in 6 dagdelen belangrijke aspecten van het ondernemerschap behandeld. Er is veel aandacht besteed aan het maken van een professioneel ondernemingsplan en aan onderwerpen zoals thuiswerken of niet, fiscus, auto van de zaak, uurtarief en offerte, administratie, juridisch zaken,acquisitie en communicatie. Daarnaast waren er gastsprekers zoals een bankier, notaris, accountant, internetmarketeer en drukker. Zij gaven praktische informatie en tips.

Fietsroute Raadhuisplein

Het Raadhuisplein is zo goed als gereed. Op het plein maken alle verkeersdeelnemers gebruik van dezelfde ruimte. Fietsers, voetgangers, automobilisten moeten hier rekening met elkaar houden.

Ouderen en cultuur: goede combi

Het Fonds voor Cultuurparticipatie trekt de komende maanden met de Karavaan 'Kunst voor het Leven' het land in om met mensen te spreken die betrokken zijn bij het ontwikkelen van beleid en projecten op het terrein van ouderen en cultuur.

Foto: Harry Blokzijl

metamorfose Noordersluis

De Noordersluis bij De Veenhoop heeft als hoogtepunt in de totale renovatie prachtige nieuwe sluisdeuren gekregen. Ze werden woensdag 3 december opgehangen.

 

Smallingerland biedt keus voor huishoudelijke hulp

Onlangs heeft het Rijk een subsidieaanvraag van 23 Friese gemeenten voor de huishoudelijke hulp toelage voor 2015 en 2016 gehonoreerd. Deze gemeenten krijgen veel meer geld dan verwacht om de huishoudelijke hulp vanaf 1 januari te ondersteunen. Smallingerland kreeg nog geen uitsluitsel over de eigen aanvraag. Deze aanvraag gaat om een bedrag van ruim € 2,5 miljoen.

Positieve ervaring voor jongeren met project Young Boxart 2014

In de afgelopen weken hebben een groep jongeren tussen 13 en 21 jaar in hun vrije tijd hard gewerkt aan het project Young Boxart 2014. Supertrots waren zij, hun ouders, familie en vrienden op het resultaat. Het project is een samenwerkingsverband tussen De Meldij, straathoekwerker Frank de Koster en medewerk(st)ers van de Maatschappelijke Onderneming Smallingerland (MOS) en de Drachtster kunstenaar Henk Hofstra.

“Jammer dat geld bepalend is voor wie deze nieuwe behandeling krijgt”

Gea Slange-Wijma geniet van elke dag door levensverlengende T-DMI behandeling

Hoera, het is vandaag! Het is de lijfspreuk van Gea Slange-Wijma uit Drachten geworden. “Ik zag het een keer in de krant en dacht: zo is het, dit past bij mij .” Sinds twee weken staat deze slogan ook op de Wensmuur aan de Stationsweg. Achter Gea haar lijfspreuk gaat een bijzonder verhaal schuil. 

KWF Kankerbestrijding afdeling Smallingerland

Drie bestuursleden van de nieuwe KWF afdeling Smallingerland hebben op 12 november hun handtekening gezet en zijn daarmee formeel in functie getreden.

Huldiging vader en dochter Tjoelker door wethouder Nieske Ketelaar

Gosse en Anita Tjoelker wonnen twee weken geleden, samen met hun team, het Nederlands kampioenschap op de Bakkersvakwedstrijd in Drachten. De gemeente huldigt vaker inwoners die een bijzondere prestatie op hun naam hebben staan.

Wat wordt de beste klimaatstraat van Nederland?

De gemeente Smallingerland doet dit jaar mee aan het HIER Klimaatstraatfeest; een landelijke energiebesparingswedstrijd waarbij afzonderlijke straten de strijd met elkaar aangaan. Welke straat is het energiezuinigst en wordt de beste klimaatstraat van Nederland?

maak het inbrekers niet te makkelijk

Ieder jaar wanneer de dagen korter neemt het aantal woninginbraken toe. Het ministerie van Veiligheid en Justitie heeft daarom onlangs de campagne ´Maak het inbrekers niet te makkelijk´ gelanceerd.

Bekeuring door It Fryske Gea

De buitengewone opsporingsambtenaren (boa's) van 'it Fryske Gea' lopen tegen het probleem aan dat zij vaak overtredingen constateren van de Algemene Plaatselijke Verordening van de gemeente Smallingerland, maar niet bevoegd zijn om hierop te handhaven. Dat is vanaf nu anders.

Klaar voor de winter!

De winterdienst begint in november en duurt tot en met maart. Samen met MeteoGroup worden de weersomstandigheden en wegdektemperatuur in de gaten gehouden en vlak voordat de gladheid inzet beginnen wij met strooien. De gemeente Smallingerland is ingedeeld in 9 hoofdroutes met een totale lengte van 565 km.

 

Buitenlandse werkers op weg helpen

Smallingerland neemt vanaf nu deel in het International Welcome Centre North (IWCN), gevestigd in Groningen en bedoeld om buitenlandse kenniswerkers te helpen met een vlotte afhandeling van procedures en met informatie over de regio waar ze komen te werken. Daar is vanuit Philips en het Innovatiecluster Drachten veel vraag naar.

Balthasar gaat op visite bij speelkameraadjes

In de tijdelijke locatie van schouwburg De Lawei heeft ook de kunstminnende pup van de Galerij gelukkig een plekje gevonden. Totdat de nieuwe Galerij wordt geopend, volgen we in de Breeduit nog steeds de belevenissen van Balthasar. Hij verkende het oude Ambachtsgebouw uitgebreid, maar mist toch speelgenootjes. Daar wist de schouwburgdirecteur wel een tijdelijke oplossing voor en nam hem even mee naar huis.

Foto : Anton Pieters

Het Snoephuys brengt nostalgische gevoel terug in centrum Drachten

Drachten is sinds twee weken verblijd en verrijkt met een nieuwe winkel in Oud-Hollandse stijl waar vrijwel alle soorten snoep, ook enkele suikervrij, te koop zijn. Maar ook koffie en thee wordt in de zaak geschonken met heerlijk vers gebak.

Foto : Fokelien Broekstra

Voorbijgangers staan even stil op de Stationsweg bij Wensmuur

 

Fietsers stapten af, voetgangers stonden stil, monden vielen open van verbazing en verwondering. Een grote wens van het bestuur en directie van uitvaartvereniging De Laatste Eer in Drachten ging 8 november ook in vervulling.

 

Siep van Sloten werkt (veilig) in Sierra Leone

“We worden dagelijks gecontroleerd, maar de situatie is hier rustig”


Het Nederlandse marineschip Karel Doorman is vorige week uit de haven van Den Helder vertrokken met bestemming Sierra Leone waar Ebola heerst. Het marineschip vervoert vele kilo’s hulpgoederen en groot materieel. 

Kulturele Haadstêd: ook in Drachten
 

 Dat Leeuwarden culturele hoofdstad van Europa wordt in 2018, betekent een culturele boost voor de hele provincie. Tijdens de netwerkborrel Klinkedin hield museumdirecteur Paulo Martina hierover een optimistisch betoog.
Verzoek/oproep voor Agenda-berichten en kerkdiensten

Voor de opgave van activiteiten/exposities/muziek en film voor de Agenda-pagina kunt u uitsluitend mailen naar agenda@debreeduit.nl Dit geldt ook voor de reguliere kerkdiensten. Opgave uiterlijk twee weken voor de verschijning van de Breeduit waarvoor het bericht bestemd is. De redactie maakt een keuze uit het aanbod, waaraan geen rechten kunnen worden ontleend.